Coromatic säkrar driften av Sveriges största flygplatser

Coromatic, den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k Critical Facilities Solutions, ska leverera avbrottsfri kraft till Swedavias flygplatser i Sverige under fem år. Detta står klart efter att Coromatic vunnit ett ramavtal för leverans av totalentreprenad för UPS-system (uninterruptible power supply) för avbrottsfri kraft. UPS-systemen säkerställer att elförsörjningen fortsätter att fungera vid exempelvis ett strömavbrott, något som i flygtrafiken är helt avgörande.

Coromatic Swedavia case

Swedavia, som ägs av svenska staten, äger, driver och utvecklar det nationella basutbudet av flygplatser – ett system av tio flygplatser från Malmö i söder till Kiruna i norr. Under 2017 reste totalt 41.9 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser där de största är Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport.

Företagets roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Att då kunna fortsätta driften vid exempelvis ett strömavbrott är helt avgörande för att Swedavia ska kunna uppfylla sin roll. Det är bland annat mot bakgrund av detta som Swedavia nu som ett av de första statliga bolagen har upphandlat UPS-system i ett separat koncernavtal.

– För att vi ska kunna hålla flygtrafiken igång är det mycket viktigt att vi har en stabil och säker strömförsörjning, exempelvis för att ankomst- och avgångshallarna ska fungera och för att säkerställa att ljusen lyser på landningsbanorna, säger Håkan Pedersen, Chef Elenhet på Swedavia Energi. Jag är därför mycket tillfreds med att vi nu har fått Coromatic som leverantör av denna kritiska infrastruktur. De har en gedigen erfarenhet av att säkra driften av samhällskritisk infrastruktur och dessutom var de det bolag som bäst svarade upp på våra krav på totalentreprenad.

Avtalet, som löper över fem år, innebär att Coromatic kommer att leverera helt nya UPS-enheter samt byta ut uttjänta moduler. Coromatic kommer att leverera lösningen som färdigkonfigurerade modulära och energieffektiva system som omfattar UPS-enheter, ventilreglerade batteripaket, lågspänningsställverk, kapslade centraler och kabelarbeten. En modulär lösning förenklar servicen, gör det enkelt att lägga till fler UPS:er om behoven ökar samt byta ut enheter vid fel, utan att det påverkar verksamheten.

– Vi är givetvis mycket hedrade av att Coromatic återigen är en viktig del i att säkra driften av en så samhällskritisk infrastruktur som flygplatser utgör, säger Robin Carlsson, affärsområdesansvarig för critical power på Coromatic. Genom att upphandla UPS separat visar Swediavia vikten av att säkerställa tillgängligheten till kraft i sin verksamhet, något som blir allt mer vanligt inte minst inom den statliga sektorn.

För mer information, kontakta

Robin Carlsson, affärsområdesanasvarig Critical Power, Coromatic.

Tel: +46 703193969

Robin.carlsson@coromatic.se

Om Swedavia
Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i hela Sverige. Rollen är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,7 miljarder kronor och har 3 100 medarbetare.

Om Coromatic
Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k. Critical Facilities Solutions. Coromatic säkerställer att kundernas verksamhet fungerar utan avbrott genom att säkra tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation. Företaget kan ta ett helhetsansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av Critical Facilities. Kunder är datacenters, sjukhus, industrier, offentliga verksamheter och huvudkontor.

Coromatic har drygt 530 anställda i Norden och har i dagsläget levererat lösningar och tjänster till företag i mer än 50 länder runtom i världen. Coromatic ägs av EQT tillsammans med medarbetarna.