Coromatic säkrar signalsystemet på Gröna Linjen

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, ska levererar nya UPS-system för avbrottsfri kraft till tunnelbanans Gröna Linje i Stockholm. Gröna Linjen är ett av tre bansystem i Stockholms tunnelbana. Den har totalt 49 stationer och trafikeras av tre linjer över en total längd om 41 256 meter.

Inom ramen för helhetsuppdraget kommer Coromatic att leverera nio stycken UPS-enheter som vid ett avbrott i elförsörjningen till det kritiska signalsystemet, kommer att kopplas in helt utan avbrott och förse systemet med kraft medan felet avhjälps. Signalsystemet styr all trafik i tunnelbanan och att det fungerar i alla lägen är avgörande både ur ett säkerhetsperspektiv och för att upprätthålla servicenivån i trafiken.

Foto: Gustav Kaiser

Foto: Gustav Kaiser

Coromatic är underleverantör till Siemens Mobility, som ansvarar för drift och underhåll av den Gröna Linjen på uppdrag av Trafikförvaltningen Region Stockholm.

­– Merparten av alla Stockholmare är dagligen beroende av att tunnelbanan ska fungera och därför är drift och underhåll helt avgörande. Samtidigt är det en miljö som är komplicerad att arbeta i och som ställer höga krav på utrusningen. Därför var det viktigt för oss att arbeta med en partner i form av Coromatic som har tidigare erfarenhet av både installation och service i dessa miljöer, säger Mathias Kreissl, ansvarig för drift och underhåll av Stockholms tunnelbana på Siemens Mobility.

UPS-enheterna som Coromatic kommer att installera är av senaste modell och är modulära. Det innebär att varje UPS består av två enheter. Om en av enheterna går sönder kopplas automatiskt den andra enheten in, vilket ökar driftsäkerheten i signalsystemet ytterligare.

I uppdraget kommer Coromatic att sköta alla delar, från projektering till installation, driftsättning samt service och underhåll. Inledningsvis kommer Coromatics tekniker, som är certifierade för att arbeta på spårområden, att genomföra en analys av hur de nya enheterna ska installeras på effektivast sätt.

– Att få förtroendet att leverera denna kritiska tekniska infrastruktur som i förlängningen hjälper stockholmarna att komma till jobb, skola och träffa vänner är givetvis något som vi är stolta över. Vi arbetar hela tiden med att effektivisera och använda ny teknik för att förbättra driftstabiliteten för våra kunder, och det känns naturligtvis bra att vi med denna lösning ytterligare ökar tillgängligheten och därmed minimerar risk för avbrott i trafiken, avslutar Robin Carlsson, affärsområdesansvarig för Critical Power på Coromatic.

För mer information, kontakta

Robin Carlsson, affärsområdesansvarig Critical Power, Coromatic.
Tel: +46 703193969
Robin.carlsson@coromatic.se

Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande.  Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Coromatic har mer än 500 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen.