Coromatic säkrar stadsnätet i Norrköpings kommun

Coromatic, den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, så kallade Critical Facilities Solutions, ska leverera en reservkraftslösning till fibernätet i Norrköpings kommun för att säkra driften vid strömavbrott.

Fibernätet byggs, drivs och underhålls av det kommunala bolaget Norrköping Vatten och Avfall. Företaget, som själva inte erbjuder operatörstjänster, men ansvarar för nätinfrastrukturen till flera olika operatörer, har många viktiga kunder som exempelvis äldreboenden och skolor, företag och privatpersoner i hela Norrköpings kommun.

– Om fibernätet inte fungerar så ligger många verksamheter nere och dessutom får inte medboragna tillgång till alla sina digitala tjänster som är viktiga för att vardagen ska fungera, säger Johnny Eriksson, projektledare på Norrköping Vatten och Avfall. Med hjälp av Coromatic har vi inlett ett arbete att säkra upp tillgängligheten till nätet vid strömavbrott.

Norrköping Vatten och Avfall valde Coromatics egenutvecklade stationära reservkraftslösning som kräver minimalt med underhåll och vid ett strömavbrott tryggar kraftförsörjningen i upp till sju dagar. Reservkraftslöningen FlexiPower, som byggs i Coromatics egna fabrik i Östersund, är utvecklad för att klara av både hårt väder samt åverkan från människor. I kombinationer med en UPS-lösning för avbrottsfri kraft kommer nu kunder till Norrköping Vatten och Avfall att få ökad driftstabilitetet i fibernätet.

Norrköping Vatten och Avfall har löpande byggt ut fibernätet och idag består det av cirka 15 stycken noder där nätet är kopplat mot Internet. Bolaget har tidigare haft utmaningar med strömavbrott på vissa av noderna vilket har resulterat i att nätet legat nere. Det är på dessa noder som Coromatics lösning kommer att installeras med inledande fokus på ett 10-tal platser dit de mest kritiska verksamheterna är kopplade.

– Coromatic är en trygg partner som inte bara levererat en reservkraftslösning. Med hjälp av deras erfarenhet från att säkra andra stadsnät har de spelat en viktig roll i att guida oss till den lösning som på bästa sätt lever upp till våra krav på tillgänglighet i relation till kapacitet, säger Johnny Eriksson.

Arbetet med att installera lösningen i de existerande teknikbodarna vid respektive nod har inletts och kommer att ske fortlöpande under 2018.

– Precis som vägar och tågförbindelser spelar stadsnäten av avgörande roll för att vårt samhälle ska fungera. Genom att säkra upp kraftförsörjningen har Norrköping Vatten och Avfall tagit ett viktigt steg för att stötta utvecklingen i regionen, säger Robin Carlsson, affärsområdesansvarig Critical Power, Coromatic.

För mer information, kontakta
Robin Carlsson, affärsområdesanasvarig Critical Power, Coromatic.
Tel: +46 703 193 969
Robin.carlsson@coromatic.se

Om Norrköping Vatten och Avfall

Norrköping Vatten och Avfall AB är ett aktiebolag som ägs av Norrköpings kommun. Företagets affärsidé är att erbjuda alla invånare prisvärda avfalls-, bredbands- och vattentjänster med hög miljöambition och god service. Bolaget ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings kommun har rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen. Bolaget ansvarar även för, att på ett för människors hälsa och miljön lämpligt sätt, samla in, transportera och återvinna hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Bolaget bygger även bredband via fiber i Norrköpings kommun.

Om Coromatic
Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k. Critical Facilities Solutions. Coromatic säkerställer att kundernas verksamhet fungerar utan avbrott genom att säkra tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation. Företaget kan ta ett helhetsansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av Critical Facilities. Kunder är datacenters, sjukhus, industrier, offentliga verksamheter och huvudkontor.

Coromatic har drygt 500 anställda i Norden och har i dagsläget levererat lösningar och tjänster till företag i mer än 50 länder runtom i världen. Coromatic ägs av EQT tillsammans med medarbetarna.