Coromatic ska ansvara för driften av Fortlax

Coromatic, den ledande Nordiska leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k Critical Facilities Solutions, ska ansvara för driften av Fortlax datacenter. Fortlax, med digital placering mitt i världen och fysisk placering i Piteå, är norra Sveriges ledande datacenteraktör som erbjuder både molntjänster och traditionell colocation. Företaget gör nu en strategisk förändring genom att lägga all sin kraft på att erbjuda kunder olika tjänster inom datacentret medan ansvaret för den fysiska infrastrukturen, som kylning, kraftförsörjning, reservkraft, UPS:er och övervakning kommer att säkras av Coromatic dygnet runt.

– Vi är under en kraftig tillväxt där vi är ett intressant alternativ för både svenska och internationella företag som behöver en stabil och trygg partner för både drift av sin IT-infrastruktur och molntjänster. Inte minst inom bilindustrin där BMW har arbetat med oss sedan 2016, säger Jasenko Masic, COO och partner på Fortlax. Som ett led i vår fortsatta expansion har vi valt Coromatic som vår strategiska partner för driften av alla våra datacenter.

Coromatic, som även ansvarat för design och byggnation av det senaste tillskottet till Fortlax datacenter, kommer att ansvara för ekonomisk styrning och planering av driften, s.k. site management och service av datacentren under de kommande åren. Vidare får Fortlax tillgång till all den samlade kompetens som finns inom Coromatic.

– Kraven från kunderna avseende tillgänglighet och säkerhet är idag högre än nånsin och vi är fast beslutade att leda denna utveckling. Samtidigt är vår kärnverksamhet att erbjuda spetskompetens inom IT-infrastruktur och molntjänster, inte fysisk drift av datacenter. Därför känns det mycket bra att vi nu har fått en så erfaren och kunnig partner som Coromatic på plats för ansvaret för vår verksamhetskritiska infrastruktur.

Coromatics tjänst för drift av datacenter och andra verksamhetskritiska anläggningar bygger på internationella standarder och branschpraxis. I Fortlax fall ansvarar Coromatic bland annat för incidenthantering, resultatrapportering och hantering av livscykelkostnader.

– Att Fortlax ger oss ett breddat uppdrag att sköta drifter av deras anläggningar, förutom själva byggnationen av datacenter, är givetvis hedrande och ett bevis på vår specialistkompetens inom området, säger Thomas Wunger, Head of Data Center Solutions på Coromatic. Datacenterbranschen är under stark tillväxt i Norden och det gör det komplext för våra kunder att möta sina slutkunders höga krav på tillgänglighet och säkerhet samtidigt som den övriga affären ska utvecklas. Vi ser därför verkligen fram emot ett långsiktigt samarbete med Fortlax där vi stöttar deras vidare expansion.

För mer information, kontakta

Thomas Wunger, Head of Data Center Solutions, Coromatic

Tel: 073-317 38 02

Thomas.wunger@coromatic.se

www.coromatic.se

 

Jasenko Masic, COO på Fortlax

Tel: 0703 90 36 12

jasenko.masic@fortlax.se

www.fortlax.se

Om Fortlax
Fortlax är norra Sveriges ledande datacenter med tre anläggningar i världsklass strax utanför Piteå. Vi är personliga rådgivare och hjälper företag att växa med hjälp av smarta IT- och molntjänster. Vi lagrar data i anläggningar av högsta säkerhetsklass på en plats där gjorda riskanalyser visar på extremt liten risk för naturkatastrofer. Dessutom driver vi alla våra anläggningar med 100 % grön energi och nyttjar naturlig kyla stora delar av året. Mer information www.fortlax.se.

Om Coromatic
Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k. Critical Facilities Solutions. Coromatic säkerställer att kundernas verksamhet fungerar utan avbrott genom att säkra tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation. Företaget kan ta ett helhetsansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av Critical Facilities. Kunder är datacenters, sjukhus, industrier, offentliga verksamheter och huvudkontor.

Coromatic har drygt 500 anställda i Norden och har i dagsläget levererat lösningar och tjänster till företag i mer än 50 länder runtom i världen. Coromatic ägs av EQT tillsammans med medarbetarna.