Coromatic ska bygga kritisk infrastruktur för den framtida forskningen på världsledande forskningsanläggningen ESS

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, ska bygga två serverrum till den världsledande forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS). ESS är en europeisk flervetenskaplig forskningsanläggning, baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla, nya möjligheter inom många olika forskningsområden, exempelvis livsvetenskap, materialteknik och magnetism.

Just nu byggs ESS i Lund, och dess datacenter, Data Management and Software Centre (DMSC), är placerat i Köpenhamn. DMSC har en nyckelroll i forskningsanläggningen, med ansvar för vetenskaplig databehandling på ESS. Robust datacenterinfrastruktur i både Köpenhamn och Lund är avgörande för ESS och ger data- och lagringskapacitet för vetenskaplig databehandling, kontroll, datahantering och IT, nu och i framtiden.

Efter att ha vunnit två olika offentliga upphandlingar fick Coromatic uppdraget att designa och bygga serverrummen i Köpenhamn och Lund. Coromatic har ett helhetsansvar och kommer att leverera serverrummen nyckelfärdiga.

Foto: ESS – Team Henning-Larsen Architects

Coromatic har erfarenhet av att säkra både kraftförsörjningen och datakommunikationen för flera olika institutioner inom den vetenskapliga och akademiska sektorn. Tidigare har Coromatic byggt data- och kommunikationsnätverket på ESS i Lund.

– Vetenskap spelar en avgörande roll för att lösa dagens komplexa utmaningar och för att skapa morgondagens affärsmöjligheter. Att få leverera verksamhetskritisk infrastruktur till en av de största och viktigaste forskningsanläggningarna i Europa är något som vi är stolta över och det är ett tydligt bevis på vår kapacitet att leverera robusta och hållbara datacenterlösningar, säger Åsa Wikensten, Head of Data Center och Connected Workplace, Coromatic.

För mer information, kontakta

Åsa Wikensten, Head of Data Center and Connected Workplace, Coromatic

Tel: +46 70 257 71 72

asa.wikensten@coromatic.se

Om ESS
European Spallation Source (ESS) är en europeisk flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS är organiserat som ett European Research Infrastructure Consortium (ERIC), med medlemsländer i hela Europa. ESS kommer att möjliggöra banbrytande forskning inom områden som material, energi, hälsa och miljö och bidra till att lösa några av vår tids största samhällsutmaningar. För mer information besök gärna https://europeanspallationsource.se/about.

Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande.  Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Coromatic har mer än 500 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden.