Pressmeddelande: Coromatic ska förse Sveriges järnvägar med avbrottsfri kraft

Nytt avtal med Trafikverket

 

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, har vunnit Trafikverkets ramavtalsupphandling kring UPS, avbrottsfri kraftförsörjning, för landets järnvägar.

Coromatic, som är marknadsledande på UPS-lösningar i Sverige, ska förse Trafikverket med UPS-lösningar för både befintlig och kommande utbyggd infrastruktur.

– Det är förstås hedrande för oss att vi får det här förtroendet att hjälpa Trafikverket med den så viktiga järnvägsinfrastrukturen i hela landet, säger Robin Carlson, Head of Critical Power på Coromatic.

Avtalet löper om 2 år med möjlighet till förlängning till åtta år, och avtalsvärdet uppgår till maximalt 114 miljoner kronor. För att Trafikverket snabbt och enkelt ska kunna avropa sina beställningar, så innehåller avtalet ett 50-tal olika fördefinierade typsystem.

 

Coromatic - Nytt avtal med Trafikverket

 

Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande. Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Coromatic har mer än 500 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5 000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen.