Om Coromatic

Coromatic gör det möjligt för företag och organisationer att driva sin verksamhet utan avbrott. Som Nordens ledande leverantör av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k. Critical Facilities Solutions, säkrar vi tillgänglighet till kraftförsörjning och datakommunikation.


Om Coromatic

Coromatic har ett heltäckande tjänsteerbjudande

Vad som gör oss unika är vårt heltäckande tjänsteerbjudande, där vi tar fullt ansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av Critical Facilities Solutions. Vår expertkunskap inkluderar kraft, kyla, nätverk och datakommunikation samt säkerhet.

Coromatic har drygt 500 anställda i Norden. Coromatic ägs av EQT tillsammans med medarbetarna.


Kontakta oss

Samtycke