Klimat

Behovet av kyla och kylsystem är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas för IT-driften i ett datacenter, men kylning kräver också energi.

Coromatic erbjuder moderna typer av kylsystem

Vi erbjuder kompletta nyckelfärdiga kyllösningar för både små och stora anläggningar: Allt från mindre kommunikationsrum till kompletta och komplexa datacenter. Den snabba utvecklingen av IT-hårdvara går hand i hand med utvecklingen av smarta och energieffektiva klimatlösningar.


Coromatic Køling og Ventilationa och kylsystem

Vi håller oss hela tiden uppdaterade på den senaste tekniken för att hitta och kunna erbjuda den optimala lösningen för varje enskild verksamhetskritisk anläggning. Vi menar att bra kyla inte bara är en nödvändighet för att säkerställa IT-driften. Med vår långa erfarenhet är det dessutom självklart att använda effektiva lösningar för att spara både pengar och miljö.


Kontakta oss

Samtycke