Prefabricerade datacenter

Kundanpassade prefabricerade datacenter

Coromatic har utvecklat ett koncept där vi kundanpassar modulära prefabricerade datacenter. Vi designar dem utifrån varje kunds behov och de förutsättningar som följer med den exakta plats som anläggningen skall slutmonteras på, oavsett om den ligger i Ghana, Nepal eller någon annanstans.

På senare år har efterfrågan på modulära konstruktioner ökat tack vare dess flexibilitet och korta leveranstider samt för att de kan placeras var helst i världen där datacenterkapacitet behövs.


Coromatic præfabricerede datacentre

Egen tillverkning av prefabricerade datacenter

Coromatic kan nu erbjuda egen tillverkning av prefabricerade datacenter. Våra lösningar är anpassningsbara, säkra och ger kundens teknik de bästa förutsättningarna. Coromatic strävar alltid efter en hög kundanpassning samt en hög kvalitet på våra shelterlösningar.


Prefabricerade datacenter som är väderbeständiga i alla klimat

Våra prefabricerade lösningar bygger på sandwichteknologi i kompositmaterial. Det innebär att materialet i konstruktionerna trots sin lätthet är väderbeständigt i alla klimat.

Vi utgår från tre basmoduler; Prime shelter, Smart shelter och Safe shelter, som sedan anpassas i olika varianter utifrån kundens krav på exemeplvis säkerhet, klimat och användningsområde. Förutom prefabricerade datacenter och olika typer av säkra och tåliga teknikhus samt bredbandskiosker, erbjuder vi även t ex ställverks- och transformatorkiosker samt mobila mastmoduler.

Våra modulära byggmoduler lever upp till högt ställda säkerhetskrav och används därför också för militärt bruk. EMC-shelter (RÖS), Accomodation shelter och Commando shelter är Coromatics spetsprodukter för försvar och internationella fredsbevarande uppdrag.

Vi tillverkar också olika typer av shelters för telekomsektorn. De kan användas för såväl tillfälliga som permanenta lösningar och byggs upp helt efter kundens önskemål. Vindkraftsutrustning är ett annat användningsområde för våra modulära byggmoduler.

Alla våra prefabricerade datacenter byggs i kompositmaterial.


Kontakta oss

Samtycke