Prefabricerade datacenter

Kundanpassade prefabricerade datacenter

Coromatic har utvecklat ett koncept där vi kundanpassar modulära prefabricerade datacenter. Vi designar dem utifrån varje kunds behov och de förutsättningar som följer med den exakta plats som anläggningen skall slutmonteras på.

På senare år har efterfrågan på modulära konstruktioner ökat tack vare dess flexibilitet och korta leveranstider samt för att de kan placeras var helst där datacenterkapacitet behövs.


Coromatic præfabricerede datacentre

Prefabricerade datacenter som är väderbeständiga i alla klimat

Våra prefabricerade lösningar bygger på sandwichteknologi i kompositmaterial. Det innebär att materialet i konstruktionerna trots sin lätthet är väderbeständigt i alla klimat.

Vi utgår från tre basmoduler; Prime shelter, Smart shelter och Safe shelter, som sedan anpassas i olika varianter utifrån kundens krav på exemeplvis säkerhet, klimat och användningsområde. Förutom prefabricerade datacenter och olika typer av säkra och tåliga teknikhus samt bredbandskiosker, erbjuder vi även t ex ställverks- och transformatorkiosker samt mobila mastmoduler.

Våra modulära byggmoduler lever upp till högt ställda säkerhetskrav och används därför också för militärt bruk.

Vi har också olika typer av shelters för telekomsektorn. De kan användas för såväl tillfälliga som permanenta lösningar och byggs upp helt efter kundens önskemål. Vindkraftsutrustning är ett annat användningsområde för våra modulära byggmoduler.

Alla våra prefabricerade datacenter byggs i kompositmaterial.


Kontakta oss

Samtycke