DCIM

Datacentrets flygledartorn

Datacentret är hjärtat i verksamheten och man förutsätter full kontroll, styrning och övervakning av densamma. Att förutsätta detta gällande alla servrar, kopplingarna i datacentret, processerna för ändringshantering, den ekonomiska styrningen och för övervakningen utan rätt nivå på DCIM (Data Center Infrastructure Management) innebär stora risker.

Trend
Mixen av ny och äldre utrustning i datacentret gör miljön extremt komplex samtidigt som kraven på kontroll vad gäller kostnader, kapacitet och förändringar ökar. Behovet av att vilja samla all relevant information på ett ställe och därmed uppnå en övergripande kontroll har därför uppstått.

Konsekvens
Företag väljer antingen att fokusera på kostnadsbesparingar av elkonsumtion, konsolideringar och operativa kostnader via nedskärningar eller outsourcing utan att värdera effekter och risker eller att aktivt arbeta med miljön via DCIM och därigenom skapa kostnadskontroll och en effektiviserad miljö.

Vår rekommendation
Rekommendationen är att låta Coromatic utvärdera hur er datacentermiljö ser ut idag och presentera de effekter, nyttor och besparingar ni får ut av ett aktivt arbete med DCIM. Att få kontroll över sina produkter, optimera energiförbrukning, maximera kapacitetsplaneringen, få tydliga förändringsprocesser och samla allt i ett verktyg resulterar i fantastiska synergier.


Kontakta oss

Samtycke