Erik Bertman utnämnd till ny koncernchef för Coromatic Group

Efter att framgångsrikt ha lagt grunden för framtida lönsam tillväxt, lämnar Juan Vallejo över koncernchefsrollen för Coromatic Group AB samt rollen som VD för Coromatic Sverige till Erik Bertman och kliver tillbaka in i styrelsen. Erik börjar i januari 2018 och kommer nu senast från rollen som COO på Microsoft i Sverige.

”Efter ett intensivt år och arbete med att lägga grunden för förbättrad lönsamhet och tillväxt, lämnar Juan Vallejo över koncernchefsrollen och återgår till att vara styrelsemedlem i Coromatic Group. Erik Bertman kommer ta över rollen både som koncernchef för Coromatic Group och som VD för Coromatic Sverige från och med januari. Eftersom det är av avgörande betydelse för Coromatic att få in en VD och koncernchef som långsiktigt kan vara med och bygga bolaget är vi väldigt glada att Erik har accepterat utmaningen att fortsätta att utveckla Coromatic. Eriks breda erfarenhet från en mängd olika ledarskapsroller i kombination med hans energi och passion för att utveckla och förbättra bolag gör honom till en perfekt ny koncernchef för Coromatic.”, kommenterar Kurt Håkansson, ordförande i Coromatics styrelse.

Erik Bertman har haft ett stort antal olika ledande befattningar inom internationella bolag, nu senast som COO på Microsoft i Sverige, där han bland annat har lett bolagets digitalisering.

Erik Berman säger; ”Jag är väldigt glad och stolt över att få leda Coromatic från och med januari. Coromatic har ett grundmurat rykte av att vara en förstklassig leverantör av service och lösningar för verksamhetskritiska anläggningar och detta i kombination med erfarna och drivna medarbetare ger bolaget en väldigt stark bas att bygga vidare på. Tillsammans skall vi fortsätta att utveckla Coromatic för att möta även de framtida kraven”.

Erik Bertman efterträder Juan Vallejo som har lett Coromatic det senaste året och som nu kliver tillbaka till sin tidigare roll som styrelsemedlem i Coromatic.

”Coromatic har under Juan Vallejo’s ledning lagt fram en ny, tydlig strategi med omfokuserad och bättre anpassad verksamhet. Juans engagemang och hårda arbete har uppskattats av såväl medarbetare som styrelse. Vi är mycket glada över att få tillbaka Juan in i styrelsen och ser fram emot att arbeta tillsammans med att stötta Erik Bertman och övriga i ledningen framgent!”, avslutar Kurt Håkansson.

För mer information, vänligen kontakta:
Kurt Håkansson, styrelsens ordförande, +41 79 138 60 84
Juan Vallejo, avgående koncernchef, +46 70 384 21 81

Om Coromatic
Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för Critical Facilities, som exempelvis datacenter. Coromatic säkerställer att kundernas verksamhet fungerar utan avbrott genom att på ett energieffektivt sätt, säkra tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation. Företaget kan ta ett helhetsansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av Critical Facilities. Kunder är datacenters, sjukhus, industrier, offentliga verksamheter och huvudkontor.

Coromatic har drygt 530 anställda i Norden och resten av världen och har i dagsläget levererat lösningar och tjänster till företag i mer än 50 länder runtom i världen. Coromatic ägs av EQT tillsammans med medarbetarna.