Förstärkt serviceorganisation när Coromatic går samman med ToP’s

Coromatic, den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur i Norden, meddelar idag att företaget förvärvat ToP’s El Värme Kylteknik AB. ToP’s är ett serviceföretag med 23 anställda specialiserat på kraft, värme- och kylteknik, främst till datacentermarknaden i Sverige. Bolaget har varit verksamt sedan 1989 och har sitt säte i Tullinge, utanför Stockholm.

— Förvärvet ligger i linje med vår strategi att växa för att fortsatt vara den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur i Norden, säger Anders Tollsten, koncernchef på Coromatic Group.

Med ToP’s erfarenhet och expertis förstärker vi vår serviceorganisation i en geografiskt mycket viktig region. ToP’s verksamhet blir nu en del av Coromatics serviceorganisation och tillsammans kan bolagen nu erbjuda servicekompetens inom ramen för el, värme och kyla i ett större geografiskt område, eftersom ToP’s fortsatt kommer att utgå från sitt kontor söder om Stockholm.

— Vår marknad blir mer och mer komplex, säger Peter Eriksson, grundare och tillika VD för ToP’s. Organisationer som är i behov av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur vill i allt större utsträckning ha allt från en leverantör. Med Coromatic får vi möjlighet till att jobba med fler och större projekt, och kan dessutom erbjuda alla kunder ett bredare utbud av tjänster. Tillsammans kommer vi helt enkelt att ha ett starkare erbjudande.

Efter samgåendet med ToP’s kommer Coromatic att ha 486 medarbetare i Norden. ToP’s ska med sina 23 medarbetare fortsätta att verka som ett eget bolag. Bolaget kommer inom kort att byta namn till Coromatic.

För mer information kontakta;
Anders Tollsten
Koncernchef Coromatic Group
0704 78 02 26
anders.tollsten@coromatic.com

 

Om Coromatic
Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur i Norden. Coromatic säkerställer att verksamheten fungerar utan avbrott genom att ansvara för att datakommunikation och elförsörjning alltid fungerar. Företagets tjänster innebär ett helhetsåtagande från rådgivning, design och byggnation till drift och underhåll av verksamhetskritisk infrastruktur. Kunder är datahallar, sjukhus, industrier, offentliga myndigheter och huvudkontor. Företaget är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Ägare är EQT tillsammans med bolagets anställda. Under 2014 omsatte Coromatic 1 200 MSEK och hade 360 anställda.

Om ToP’s
ToP’s grundandes 1989 och har sedan dess arbetat som serviceexperter inom ramen för el-, kyla och värme. Bland kunderna finns datacenters och andra verksamheter där el och temperaturreglering är nödvändigt för att verksamheten ska fungera. ToP’s, som har sitt säte i Tullinge utanför Stockholm, hade 2014 en omsättning på 60 MSEK.