Genom oavbruten drift räddar vi liv 24/7!

I helgen drabbades ytterligare ett sjukhus av elavbrott på grund av ett fel internt inne på sjukhuset. Detta har hänt förut och kommer att hända igen. Vid fel som detta kan man inte, vilket många tycks tro, starta reservkraften och mata ut ström eftersom reservkraften i dessa fall har samma matningsvägar som ordinarie kraft. Felet måste åtgärdas innan elen kan kopplas fram igen, vart elen matas ifrån spelar i det sammanhanget ingen roll. Sjukhusens distributionsnät måste byggas upp så att distributionen sker från mer än ett håll, alternativt med dubblerade kabelförband med skilda matningsvägar.

Vi på Coromatic har varit med och projekterat många viktiga kraftanläggningar, bland annat flertalet stora akutsjukhus. Exempel på säker uppbyggnad är att mata sjukhuset från olika fördelningsstationer i det yttre nätet till två mottagningsstationer inom sjukhuset. Varje mottagningsstation ska klara hela sjukhusets effekt och vid störningar på den ena sker omkoppling till den andra. Ett reservkraftssystem per mottagningsstation ger ökad tillgänglighet. Som ytterligare ”grädde på moset” kan man ordna med inkopplingsmöjligheter för mobila elverk vid de allra viktigaste LSP-ställverken. Då kan man som extra åtgärd ordna reservmatning nära lasten.

På Coromatic kan vi även hjälpa er med besiktningar och kontroll av er rådande tekniska design och robusthet samt utföra riskanalyser för att hjälpa er eller verksamhetsledningen att förstå status eller vad för risker som ni har att brottas med.

Vi bistår gärna er och hjälper er med en strategi för att utveckla era anläggningar.

Kontakta oss:

Per Enzell per.enzell@coromatic.se, 072-221 66 12
Elon Lövgren elon.lovgren@coromatic.se, 073-332 92 91
Cornelia Nilsson cornelia.nilsson@coromatic.se, 076-104 07 06