Hur kan Coromatic medverka i din kommuns beredskapsarbete?

MSB har lanserat sin överenskommelse om krishantering i kommuner (2019-2022). Det innebär att var och en av landets 290 kommuner ska göra en beredskapsplan och att det finns statliga medel för att bidra till investeringar för att stärka kommunens infrastruktur.

Enligt krisinformation.se är kommunernas huvuduppgift att tillgodose funktionerna även i en krissituation.

”Kommunerna driver många verksamheter som måste fungera även under kriser: äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola till exempel. För att klara detta måste kommunerna förbereda sig och öva, till exempel för hur viktig verksamhet ska klaras vid större elavbrott eller på vilket sätt skolor ska utrymmas om det sker ett utsläpp av farliga kemikalier.”

Kommunerna står i och med detta inför utmaningar att få en linjeorganisation att i ett krisläge fungera som en projektorganisation. En samhällsbyggare som Coromatic, kan hjälpa kommunerna att stärka sin beredskap genom att bygga en solid infrastruktur inom kraft och kommunikation samt rådge hur man arbetar med denna infrastruktur innan och under en kris och andra samhällsstörningar.

De kritiska områden som Coromatic gärna bistår med hjälp rör:

  • Organisation under kris. Många kommuner idag är fast i en linjeorganisation där ansvaret är oklart om en kris uppstår. Oftast rör det frågor mellan fastighet, IT och säkerhetsavdelningen men i händelse av kris är även de kommunalt ägda bolagen viktiga för att upprätthålla funktionerna.
  • Infrastruktur inom kraft, kyla, kommunikation, larmhantering med mera. Många kommuner har ingen sammanhållen plan för service och underhåll av dessa funktioner. Det leder till att utrustningen ibland har olika kondition och kvalitet och att funktionen riskeras i ett beredskapsläge.

Coromatic Advisory kan översätta kraven till strategiska planer med investeringar och kostnader för att nå det önskade läget. Det gör att kommunens krishantering kan ta ett ytterligare steg och att de viktiga uppgifterna kan lösas när katastrofen är här.

Kontakta Coromatic idag för en översyn av er beredskap inför en kris eller annan samhällsstörning!

Göran Egnell, Head of Advisory Coromatic Group, 0708-545 272, goran.egnell@coromatic.se
Mats Hermansson, Senior Acount Manager Critical Power, 072-221 66 15, mats.hermansson@coromatic.se
Cornelia Nilsson, Sales Representative Critical Power, 076-104 07 06, cornelia.nilsson@coromatic.se