Info: Hur minskar vi sabotage på samhällskritiska anläggningar

Under de senaste åren har antalet sabotage och inbrott på anläggningar kopplade till mobil, radio- och fibernät ökat markant. Vad beror detta på? Vad blir det för effekt på samhället vid dessa illdåd och hur omfattande är skadegörelsen? Detta pass ger oss en bild av omfattningen, samhällskonsekvens och förslag på hur vi jobbar framåt för att minska möjliga inbrott och sabotage på master och andra telekomanläggningar.

Coromatic pratar om effekterna och hur vi kan förebygga på Stadsnätsföreningens årskonferens 27 april kl. 09.40.