Coromatic erbjuder moderna typer av kylsystem

Behovet av kyla och kylsystem är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas för IT-driften i ett datacenter, men kylning kräver också energi.

Nyckelfärdiga kyllösningar för både små och stora anläggningar

Vi erbjuder kyla för allt från mindre kommunikationsrum till kompletta och komplexa datacenter. Den snabba utvecklingen av IT-hårdvara går hand i hand med utvecklingen av smarta och energieffektiva klimatlösningar.

Kyla som en del av energioptimering

Den snabba utvecklingen inom IT går parallellt med en lika intelligent och energieffektiv utveckling i klimatlösningar. Coromatics medarbetare håller sig alltid uppdaterad med den senaste tekniken för att hitta och erbjuda optimala lösningar för varje kund.

Vi vet att effektiv kylning är en nödvändighet för att säkerställa IT-verksamheten. Men vi vet också genom vår omfattande erfarenhet att effektiva klimatlösningar både sparar pengar och skyddar miljön.

Coromatics kyldivision verkar i hela Norden

Avdelningen är ISO 9001-certifierad och våra tekniker är certifierade på högsta nivå. Vår kundundersökning visar att våra kunder har ett enormt förtroende för oss som partner.

På frågan – Skulle du rekommendera Coromatic AB får vi poängen 9 av 10!


Kontakta oss

Samtycke