Kompletta lösningar för kylning av datacenter

Kyla och kylsystem är nödvändigt för att säkerställa IT-driften

Behovet av kyla och kylsystem är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas för IT-driften i ett datacenter, men kylning kräver också energi. Förutom att vi anser att bra kyla är en förutsättning för att säkra kontinuerlig IT-drift är det för oss självklart att använda kostnadseffektiva kyllösningar som är bra för miljön.

 

Kompletta lösningar för kylning av datacenter

 

Moderna kylsystem för energieffektiva klimatlösningar

Vi erbjuder kompletta nyckelfärdiga kyllösningar för både små och stora anläggningar. Allt från mindre kommunikationsrum till kompletta och komplexa datacenter. Den snabba utvecklingen av IT-hårdvara går hand i hand med utvecklingen av smarta och energieffektiva klimatlösningar och vi håller oss hela tiden uppdaterade på den senaste tekniken för att hitta och kunna erbjuda den optimala lösningen för varje enskild verksamhetskritisk anläggning.