Info: Kopplat till det rådande världsläget med en pandemi och pågående krig i Ukraina

Det rådande världsläget med en pandemi och pågående krig i Ukraina påverkar oss alla väldigt mycket. För Coromatic Services verksamhet ser vi att bränslepriser höjs, tillgången och leveranstider för ny utrustning som batterier, chillrar, UPS system samt reservdelar generellt blir allt sämre. Så det är viktigt att våra avtalskunder som inte är fullservicekunder, där vi har dedikerade reservdelar eller utbytessystem, ser över sitt bedömda behov framåt. Några bra idéer kan vara att:

  • Beställa bränsle till era reservkraftaggregat även om ni ännu inte är nere vid normala beställningspunkter
  • Se över om ni skall beställa frekventa reservdelar och lagerhålla i egen regi
  • Har ni planerat för utbyten av aggregat eller förändringar i era anläggningar – beställ dessa så tidigt som möjligt så att utrustning kan beställas och säkras.
  • Om ni vill ha en extra översyn över status på er anläggning beställ gärna ett ”extra” servicebesök till er anläggning
  • Läs gärna på om Coromatics erbjudande om Operation Center där ni och vi tillsammans kan hitta en mer proaktiv och prediktiv metod att säkra er anläggning. Här kan ni läsa mer om vårt erbjudande Operation Center.

Coromatic bevakar situationen kontinuerligt. Utöver nämnda materialbrister och leveranstider och befarade prishöjningar på transporter har vi för närvarande inga störningar i vår leveransförmåga. Vår grundbemanning eller vår förmåga att leverera tjänster 24/7 har inte påverkats av rådande läge.