Interlan får en bättre arbetsdag med hjälp av Coromatics service

Interlan hjälper sina kunder med förutsättningarna för en digital transformation. Genom att ta fram digitala strategier tillsammans med kunden och sedan förvalta och drifta dem på ett säkert sätt, är Interlan med som en strategisk partner till kunden genom hela den digitala resan.

Fokus är att hjälpa kunderna

Interlans fokus är att hjälpa kunderna att både genomföra digitala strategier och drifta lösningarna. För att kunna lägga all kraft på detta och samtidigt säkerställa att datacentrets komplexa lösningar fungerar och underhålls efter alla krav och regler som finns, skrev vi ett serviceavtal med Coromatic säger Andreas Wirén, Driftansvarig på Interlan.