Installation av datanät

Korrekt och väldimensionerad installation av datanät är idag viktigare än aldrig förr. Idag skickar vi mer data än någonsin och Coromatic utför fler installationer av datanät än tidigare. Våra datacenter växer explosionsartat och allt ska gå snabbare. Kraven på fastighetsnätet och spridningsnätet ökar konstant och den fysiska kabeln ska idag transportera mer trafik och i högre hastighet än vad vi tidigare trodde var möjligt.

Grunden till all datatrafik — den fysiska kabeln

Trots att man spådde motsatsen så eskalerar användandet av den fysiska kabeln som ett led i ökade kapacitetskrav när WiFi inte räcker till.

Parallellt växer datacentermiljön och designmässigt ser vi en ökning av modulära, skalbara och flexibla fiberlösningar som klarar högre bandbredd. Intelligensen i fastighetsnätet ökar och utvecklingen av PoE (Power over Ethernet) driver på ytterligare användning av den fysiska nätkabeln.

Konsekvens

De fasta näten har blivit verksamhetskritiska då bandbredd och funktion påverkar verksamhetens leveransmöjligheter och därmed företagens konkurrenskraft. Kabelmängderna ökar kraftigt och då också krav på kanalisation och dess design eftersom det har påverkan på både värme, kyla och energiförbrukning.

Denna ökning påverkar i sin tur struktur och ordning i kabelmiljöerna då oordning kan få stora negativa konsekvenser i ett datacenter.

Installation av datanät, vår rekommendation

Rekommendationen är att snarast möjligt låta Coromatic analysera den nuvarande miljön och förstå framtida behov. Baserat på analysen presenteras därefter ett lösningsförslag där Coromatic framtidssäkrat för kommande behov beträffande kablage. Bland mycket annat hjälper Coromatic sina kunder med design av ett väldimensionerat fastighetsnät, struktur och ordning i datacentret, optimerad racklayout och högkvalitativa produkter.


Kontakta oss

Samtycke