Office desk solutions

Arbeta där du är med office desk solutions

Fast eller aktivitetsbaserad arbetsplats? Oavsett svar ställer den anställde krav på att de tekniska behoven ska tillgodoses oberoende av vart individen väljer att utföra sitt arbete. Strävan efter att gestalta sina lokaler på ett smart och yteffektivt sätt ökar och de fasta arbetsplatserna blir färre. Samtidigt blir rörligheten bland personalen ännu större och detta ställer helt nya krav på kontorets tekniska bestyckning.

Trend
Antalet personliga arbetsplatser blir färre och antalet kontor med aktivitetsbaserade arbetsplatser ökar lavinartat. Man vill skapa utrymme för spontana och kreativa möten, få plats med tysta samtalsrum och inspireras av lounger med inbjudande atmosfärer samtidigt som de tekniska förutsättningarna ska finnas oavsett var i kontorsmiljön man väljer att placera sig.

Konsekvens
Önskan att få funktionella och flexibla arbetsmiljöer ställer nya krav på framförallt el och nätverk. Man vill ha smarta, snygga och dolda lösningar som tillgodoser alla behov oavsett vart man befinner sig i lokalen. Att åstadkomma detta själv utan erfarenhet eller kompetens skapar oftast en mindre lyckad arbetsmiljö med dåliga tekniska lösningar.

Vår rekommendation
Rekommendationen är att låta Coromatic se över den nuvarande miljön och parallellt med detta genomföra en workshop där utpekade anställda och ansvariga från kunden deltar. Coromatic kommer därefter att analysera utfallet och aktuell workshop för att därefter presentera ett väldimensionerat och framtidssäkrat lösningsförslag kopplat till just er verksamhet.


Kontakta oss

Samtycke