Om kritiska kontor

Coromatic har lång erfarenhet av nätverk och kommunikation med förståelse för hur en verksamhetskritisk infrastruktur är kopplad till våra kunders dagliga affärer. Vi tar fram skräddarsydda nätverk inom såväl datacenter som hela fastigheter, med lösningar för allt ifrån kabelsystem till mobilkommunikation för en hel byggnad.

Nätverksinfrastrukturen ska minimera risken för att incidenter uppstår, avlasta och stödja våra kunders affärsverksamhet. Den ska dessutom möta behovet både idag och i morgon, sett till framtida expansion och tillväxt. Det är ingen lätt uppgift.

Lägg därtill att det som tidigare handlade om endast data- och teletrafik, idag omfattar allt från trådlöst, IP-kameror, video, AV, accesskontroll, inomhustäckning för mobil, sensornätverk och fastighetsstyrning, till strömförsörjd LED-belysning inom kontoret. Då kan man konstatera att fastighetens kabelsystem inte är en uppgift att ta lätt på.

Vi erbjuder exempelvis:

  • Designlösningar samt installation för datacenter
  • Funktions- och framtidssäkrad nätverksinfrastruktur i fastigheten
  • Inomhustäckning för mobila lösningar
  • Centraliserade wifi-lösningar
  • Intelligenta realtidsbaserade dokumentationslösningar
  • Säkerhet (passage och IP-kameror)

Coromatic nätverk och kommunikation

Specialutbildade tekniker för nätverk och kommunikation

Coromatic har egna specialutbildade tekniker inom varje kompetensområde och vi är specialiserade på att hantera kritiska miljöer. Dessutom har vi ett starkt nätverk av partners och arbetar nära de största tillverkarna av de komponenter som ingår i anläggningen. På så sätt kan vi erbjuda kompletta helhetslösningar där vi kan hjälpa till med allt ifrån design och projektering till installation och driftsättning.


Kontakta oss

Samtycke