Passersystem och larm

Skalskyddet (passersystem och larm) i våra kunders verksamhetskritiska anläggningar är det som omsluter allt det andra vi gör för att säkerställa att anläggningen fungerar utan avbrott. Man kan se det som bandet som knyter ihop säcken.


Coromatic accesskontroll och larm

Lösningar för passersystem och larm

Vi tillhandahåller lösningar för inpassagekontroll, så att endast behöriga personer har tillträde till de mest kritiska miljöerna. Det är vanligt att inpassagekontroll utförs med en kombination av biometrisk kontroll och personliga accesskort. Detta kan följas av enpersonsslussar för att få total spårbarhet på vem som vistas var i anläggningen.

Överföring av larm från anläggningen till vaktbolag är en annan vanlig komponent i våra lösningar och sker alltid med övervakad larmöverföring. Oavsett just dina behov av accesskontroll kan vi sätta samman rätt lösning.


Kontakta oss

Samtycke