Wifi-lösningar

Wifi-lösningar – alltid uppkopplad och fri som en fågel

Wifi, de trådlösa nätverken har möjliggjort ”Internet of Things” som en del av vår vardag. Vi förutsätter möjligheten att kunna koppla upp våra enheter mot trådlösa nätverk vart vi än befinner oss. Molntjänster, appar, sociala nätverk, chat, spel, streaming och videosamtal är bara några funktioner som kräver ett stabilt trådlöst nätverk.

Trend

Allt fler företag väljer bort personliga arbetsplatser för aktivitetsbaserade lösningar och antalet uppkopplade enheter såsom datorer, läsplattor och mobiltelefoner ökar kraftigt. Datamängden stiger i ännu snabbare takt vilket skapar ökad belastning på både nätet och accesspunkter, en belastning som förväntas öka ytterligare framöver.

Konsekvens

Den ökade belastningen resulterar i störningar när befintliga accesspunkter inte längre kan hantera den stora datamängd som vill passera. Irritation, bristande säkerhet i ett överbelastat nätverk, sänkt arbetstempo och bristande moral är bara några av de negativa effekter ett undermåligt trådlöst nätverk har på en verksamhet.

Vår rekommendation

Rekommendationen är att snarast möjligt låta Coromatic analysera er arbetsmiljö och befintliga lösning för trådlöst nätverk. Baserat på analys och uppdaterad radiolanering presenteras ett lösningsförslag där vi framtidssäkrat era behov gällande trådlös kommunikation. Presenterad lösning är både skalbar och kraftfull samtidigt som ett komplett supportåtagande ingår som en del av Coromatics helhetsleverans.


Kontakta oss

Samtycke