Kundcase: Coromatic säkrar driften för Boliden Garpenberg

I Garpenberg, nära Hedemora ligger en av de mest produktiva underjordsgruvorna för zinkbrytning. Gruvan i Garpenberg, som drivs av det svenska gruvbolaget Boliden är belägen i det äldsta gruvområdet i världen som fortfarande är i drift och här bryts stora mängder malm som, utöver zink, anrikas till koppar, bly, guld och silver. Gruvan, där cirka 470 personer har sin arbetsplats, är en av de modernaste i sitt slag med stort fokus på automatiserade tekniklösningar.

Stora investeringar och satsningar har gjort gruvan i Garpenberg driftsäker, hållbar och kostnadseffektiv.

Läs hela caset här ->

 

Coromatic säkrar driften för Boliden Garpenberg - geolocation av medarbetare