Glesys

Värmeåtervinning från datacenter

GleSYS är en av Sveriges ledande leverantörer av molntjänster och serverhosting med två egna datacenter, ett i Falkenberg och ett i Västberga i Stockholm. Det senare är designat och byggt av Coromatic. 

 

Utmaning

Som alla andra datacenterföretag så skapar företagets verksamhet stora mängder värme när luften värms upp från de tusentals servrar som finns i hallarna. Ända sedan starten 1999 har GleSYS haft en vilja att ta tillvara på den överskottsvärme som alstras. 

Bland annat har företaget sedan tidigare infört en lösning där värmen från datacentret i Västberga har använts för att värma upp det intilliggande kontoret. 

 

Glyses datahall - byggt av Coromatic

 

För två år sedan inledde GleSYS en dialog med Fortum Värme i Stockholm som då lanserade en affärsmodell för återvinning av överskottsvärme från datacenter genom projektet Öppen Fjärrvärme. Från att vara stora förbrukare av energi, kan företag och datacenter istället bli leverantörer av värme till fjärrvärmenätet. 

För GleSYS blev detta modellen som de väntat på  och företaget insåg snabbt att det fanns en stor potential i att faktiskt bidra med energi istället för att enbart konsumera den och släppa ut överskottsvärmen i luften. 

– Vi har hela tiden haft en vilja att tänka smart när det gäller energiåtervinning, säger Glenn Johansson, vd för GleSYS. Det har inte känts bra att se på medan värmen har vädrats ut i tomma intet, bara för att det inte har funnits teknik eller intresse att återvinna. 

 

Lösning

Efter beslutet att ingå i Fortums värmeåtervinningsprojekt inledde GleSYS ett projekt tillsammans med Coromatic. Inledningsvis genomförde Coromatic en förstudie för att identifiera hur GleSYS kunde effektivisera energianvändningen och bli en leverantör till fjärrvärmenätet. 

– Det var naturligt att vända sig till Coromatic för att diskutera denna möjlighet eftersom de redan varit med och byggt delar av vårt datacenter. Att de dessutom hade väldigt mycket kompetens kring energieffektivisering var något som gjorde processen mycket enklare, säger Glenn Johansson. 

I förstudien kom man snabbt fram till att företagets placering i närheten av fjärrvärmenätet gjorde det möjligt att enkelt ansluta sig till nätet. 

Baserat på den värmekapacitet som GleSYS kan leverera idag, och med en planerad kapacitet för framtiden, identifierades rätt dimension för de värmepumpar som företaget behövde installera. Totalt handlar det om två värmepumpar för att både kyla datacentret och för att leverera överskottsvärme till fjärrvärmenätet. 

 

Inspektion av Glyses datahall - Coromatic

Joakim Jarstorp på GleSYS inspekterar installationen. Foto: Kristofer Hedlund

 

Projektet hos GleSYS är en del av EU-projektet Grow Smarter – ett initiativ för att främja satsningarför hållbara städer i Europa, därförutom Stockholm även Kölnoch Barcelona deltar.

 

Ett viktigt beslut var valet av värmepump. GleSYS ambition var att hela projektet skulle bli så energieffektivt som möjligt för att minimera de avtryck företaget gör på klimatet. Därför föll valet på värmepumpar från företaget Carrier som dels använder ett köldmedel som har minimal miljöpåverkan och som dessutom kan leverera en högre temperatur. 

När förstudien var genomförd och valet av värmepumpar på plats, ansvarade Coromatic för hela ombyggnationen av det befintliga datacentret och för anslutningen till fjärrvärmenätet. 

 

Resultat 

Lösningen för värmeåtervinning blev klar under sensommaren och i september 2017 började GleSYS leverera värme till fjärrvärmenätet. 

Värmeeffekten som företaget kan leverera beror på olika faktorer så som utrustning i hallen och yttertemperatur. Enligt de beräkningar som GleSYS har genomfört är lösningen dimensionerad för att kunna uppnå en effekt på drygt 1MW, en effekt som räcker till att värma drygt 1 000 lägenheter. Samtidigt levererar företaget en miljöeffekt genom att sänka de årliga koldioxidutsläppen i Stockholm. 

Projektet hos GleSYS är en del av EU-projektet Grow Smarter – ett initiativ för att främja satsningar för hållbara städer i Europa, där förutom Stockholm även Köln och Barcelona deltar. 

Även om GleSYS har genomfört en del stora infrastrukturella investeringar i lösningen så ser Glenn Johansson att man kan räkna hem projektet på flera plan. 

– Rent ekonomiskt kommer vi att kunna räkna hem investeringen på några års sikt. Sen är det den andra aspekten, där vi nu som företag kan känna stolthet i att vi nu tar vårt ansvar för att minska klimateffekterna genom att dra nytta av den värme vi producerar. Även om vi fortsatt kommer att sälja våra tjänster baserat på vår expertis, är jag övertygad om att detta projekt är något som våra kunder och potentiella kunder uppskattar.