Kunskap från löpande service gav viktig input till Hosteks nya kyllösning

Löpande service gav input kring ny kyllösning

Marknaden för IT-drift och serverhosting är het. Och allt fler vill lägga sin data i svenska datacenter. Mot den bakgrunden ser Hostek, med ett stort datacenter i svenska Kungälv, positivt på framtiden. Men i den befintliga anläggningen satte ett kylsystem delvis från 1980-talet stopp för expansion. Tills man vände sig till Coromatic för att uppgradera till en klimatsmart lösning med tillväxtmöjligheter.

Hostek i Kungälv, som tidigare hette ilait, har nyligen gått samman med systerbolaget Ballou och ingår numera i en internationell koncern med datacenter strategiskt placerade över hela världen. Ett av dem är alltså datacentret i Kungälv, som erbjuder säker serverhosting och co-location-tjänster till sina kunder.

 

En bunker ovan jord

– Vi håller till i en ”bunker ovan jord” i ICA:s gamla anläggning för stordatadrift från 80-talet. Man tog i ordentligt när man byggde på den tiden, så vi har bra förutsättningar för att leverera säkra tjänster, konstaterar Ossian Madisson, Sverigechef på Hostek.

 

Coromatic case study - Hostek

 

Våren 2020 vände Hostek sig till Coromatic för ett driftsäkerhets- och serviceavtal för anläggningen.

 

– Vi ville ha en helhetsleverantör för service av vårt datacenter. Vi kan det som finns inne i serverracken. Coromatic är experter med ansvar för all övrig utrustning och infrastruktur i vårt datacenter, berättar Ossian Madisson.

 

Det betyder att Coromatics servicetekniker tar hand om all den service som behöver göras i datacentret, både i form av planerat underhåll och reaktiva åtgärder, vid problem. Det handlar om UPS, kyla och om reservkraftaggregatet, som provkörs regelbundet.

 

– Vi kände ganska snabbt en trygghet med att lösningsviljan och kompetensen fanns där. En av anledningarna till att vi valde Coromatic som serviceleverantör är att de jobbar proaktivt. Våra egna tekniker jobbar inne i skåpen. Därför är det så viktigt att vår serviceleverantör kan upptäcka och förebygga problem som uppstår utanför dem, fortsätter Ossian Madisson.

 

 

Kylsystemet en förutsättning för tillväxt

Han beskriver att Coromatic, inom ramen för serviceavtalet, exempelvis gett förslag på hur datacentret kan bli mer energieffektivt genom att göra mindre ändringar och byta ut olika komponenter.

I takt med att Hosteks kunder blev fler ökade också behovet av att skala upp anläggningen. Men det befintliga kylsystemet var underdimensionerat och satte stopp för expansion, eftersom kyla och kylsystem är förutsättning för kontinuerlig IT-drift.

 

 

Coromatic case study - Hostek

 

 

Minskad klimatpåverkan en prioritet

Tillsammans med Coromatic, som nyligen tagit över helhetsansvaret för servicen av datacentret, kartlades behoven.

 

– Hållbarhet är en allt viktigare fråga för både våra partners och deras slutkunder, så vi tittar på alla delar i datacentret och vad som kan göras med mindre klimatpåverkan. Där är kylanläggningen en av de viktigaste komponenterna för minskad energiåtgång. Självklart ställde vi höga krav på minskad energiförbrukning när vi fick chansen att uppgradera vår kyllösning, säger Ossian Madisson.

 

Andra krav identifierades och kombinerades med Hosteks framtidsplaner i gemensamma workshops med Coromatic. Serviceorganisationen stod redan tidigt för värdefull input.

 

– De känner anläggningen väldigt väl. Det är bra att det är samma leverantör som servrar anläggningen som också bygger den. Helt klart finns det synergier där, konstaterar Ossian Madisson.

 

I och med Hosteks ambitiösa tillväxtplaner landade man i ett modulärt system, möjligt att bygga på över tid.

 

– Vi ville ha ett kylsystem som vi inte behöver göra om igen om ett par år, utan som räcker till och går att bygga vidare på, säger Ossian Madisson.

 

 

Modulär kylanläggning

Det nya kylsystemet, som bygger på frikyla, består av två kylaggregat på taket och tre underblåsande kylaggregat inne i datacentret. Serverracken har placerats i korridorer som separerar kall och varm luft, en så kallad hot aisle/cool aisle-design, och kapslats in bakom glasdörrar.  Resultatet blir en modern modulär och energieffektiv kyllösning med full redundans, som kan byggas på vid behov. Kapaciteten kan utökas till det dubbla genom att koppla på ytterligare moduler.

Förutom att kylanläggningen nu blir mer energieffektiv, drivs hela datacentret sedan tidigare på förnybar energi och anläggningens reservkraftaggregat körs enbart på biobränsle.

 

Coromatic case study - Hostek

 

 

Krävde planering och logistik

Att införa en helt ny kyllösning i ett befintligt datacenter i full drift kräver en hel del planering och många logistiska manövrar. Bland annat bjöd det välfyllda datacentret hallen på utmaningar när de nya kylaggregaten skulle på plats, samtidigt som de gamla skulle bytas ut. Hostek hade höga krav på att IT-driften inte vid något tillfälle fick störas av det pågående projektet.

 

– Det löste Coromatic. Vi hade en jätteinvolverad projektledare som var här väldigt mycket. Han hade full koll på läget hela tiden och tog fram en plan för driftsättning i olika steg med backuplösningar för kritiska moment, förklarar Ossian Madisson.

 

 

Prydlig anläggning ger trygghet

Efter att kylaggregaten bytts ut sömlöst utan påverkan på produktionen, kunde datacentret slutbesiktigas i december 2021. Då hade de gamla kylmaskinerna från 1980-talet ersatts med nya kylaggregat, serverrack inkapslade bakom snygga glasdörrar och funktionell belysning.

 

– Vi tar gärna emot våra kunder som besökare till våra datacenter för att visa att de finns på riktigt och är så bra som vi säger, och då är förstås första intrycket viktigt. Så vi passade på att uppgradera det estetiska samtidigt som vi bytte kylsystem, säger Ossian Madisson.

 

Redo för expansion

Med ett uppgraderat kylsystem på plats och ett bra bollplank i Coromatic kring datacentrets utveckling, är Hostek nu redo för expansion:

 

– Vi kommer ganska snart behöva bygga på nya moduler för kyla. Grundinstallationen är den jobbiga delen. Nu har vi förberett, så att lägga till extra enheter i systemet när det behövs blir enkelt, avslutar Ossian Madisson.

 

 

Om Hostek

Hostek har över 20 års erfarenhet av serverdrift. Vårt uppdrag är att ge våra kunder bekymmersfri IT-drift, professionell rådgivning samt tillgänglig, trygg och säker IT-drift placerad där du vill ha den. Läs mer på: www.hostek.com/sv/

 

 

Utmaningen

När serverdrift- och hosting-aktören Hostek ville expandera satte en gammal och underdimensionerad kyllösning i datacentret i Kungälv stopp. Tillsammans med Coromatic, som nyligen tagit över helhetsansvaret för servicen av hallen, kartlades behoven. På så sätt kunde planerna på en ny, mer energieffektiv lösning växa fram.

Att ersätta det gamla kylsystemet under pågående drift, dessutom i ett utrymme med ont om plats, innebar många utmaningar.

 

Lösningen

Lösningen blev ett modernt, modulärt och energieffektivt kylsystem, som enkelt kan utökas vid behov. Det nya systemet, som bygger på frikyla, består av två kylaggregat på taket och tre underblåsande kylaggregat nedsänkta i golvet inne i datacentret. Serverracken har placerats i korridorer som separerar kall och varm luft, en så kallad hot aisle/cool aisle-design, inkapslad bakom glasdörrar. Undertaket i datacentret används för att transportera den varma luften tillbaka till kylaggregaten.

 

Resultatet

Nu är ett nytt kylsystem på plats med tillräcklig kapacitet för närmaste tiden, förberett att utökas genom att koppla på ytterligare moduler. Lösningen har full redundans och en betydligt mindre energiförbrukning än det gamla systemet. Dessutom ger lösningen datacentret ett modernt och prydligt intryck. Det nya kylsystemet levererades i tid och på budget.