Landstinget Västmanland

Risk för översvämning skyndade på IT-flytt

Västmanlands Läns Landstings datorhall Carl Henning låg alldeles intill Svartån i centrala Västerås. Vid en sårbarhetsanalys som Myndigheten för Samhällig beredskap, MSB gjorde av landstingets verksamhet konstaterade MSB att driftsäkerheten i Carl Henning var alldeles för sårbar vid t ex en översvämning med sitt läge precis intill Svartån.

 

Ny hall utanför staden

Utifrån MSB:s analys beslutade landstinget att bygga en helt ny datorhall ett par kilometer utanför Västerås. Med viktig data som patientjournaler och hela primärvården samlat under ett tak, skulle ett driftsstopp kunna få stora konsekvenser för sjukvården i länet, vilket de inte ville riskera.

Coromatic fick uppdraget att bygga en ny hall, kallad NVB som placerades ett par kilometer från Västerås.

Hallen var färdigbyggd i mars 2011 efter ännu en snörik vinter. De hallansvariga såg ett översvämningsscenario framför sig och beslöt att handla snabbt och flytta verksamheten till den nya hallen innan en eventuell vårflod var i antågande.

 

Case study Västmanlands Läns Landsting - Coromatic

 

Började flytta själva

I en inledande fas flyttade landstinget ett antal servrar i egen regi från den gamla till den nya hallen. Att säkra utrustningen tog både mer tid och energi än de räknat med. De beslöt därför att ta hjälp utifrån när det var dags för den stora flytten.

 

Gisela Olsson;
Vilka var fördelarna med att anlitaIT-flytthjälp från Coromatic?

– Coromatic ordnade flyttpersonal och rätt utrustning, vilket sparade mycket tid åt oss. Det var bra med en teknisk projektledare som hade stor erfarenhet av IT-flyttar, ingen i mitt team hade gjort en så omfattande IT-flytt tidigare.

Det var också skönt att få stöd utifrån, det hjälpte mig i min roll som teamledare. Projektledaren gav värdefulla råd och var en bra spelpartner. Det var också bra att den tekniska projektledaren hade en helhetssyn och att han samordnade själva flytten.

 

Värdefullt med förkablering

Gisela Olsson anser att förkableringsstjänsten där varje server numreras, sparade mycket arbetstid åt hennes personal. Att märka upp kablarna i förväg gjorde att de kunde planera hur mycket fiber som skulle finnas tillgängligt i den nya hallen, vilket bidrog till att flytten blev smidig.

De fick samtidigt en bra bild över maskinparken. Projektledaren för IT-flytten försåg även Gisela och hennes team med mallar för planering av placeringen i den nya hallen, och tillsammans med personalen märkte han upp allt som skulle flyttas.

 

Var du nervös inför flytten?

– Jag hade full tilltro till den fysiska flytten men var samtidigt orolig. Jag såg det värsta scenariot framför mig, att systemen skulle krångla så att patientjournalerna inte skulle finnas tillgängliga. Gamla system mår inte alltid bra av att flyttas

 

Och hur gick det?

– Det var en superproffsig flytt. Den bestod av 2 team: en med svarta vagnar, en med vita för att hålla isär. Det var mycket strukturerat. Flytten skulle göras mellan kl.17 på fredagseftermiddagen och vara avslutad måndag morgon. Men systemet var igång redan kl. 12 på lördagen, vilket kändes jättebra.

 

Vad lärde ni er?

– Att inte vara tidsoptimister, förarbetet tar tid. Vi trodde nog också att vi hade en bra bild av vår verksamhet men i och med flytten gjorde vi ett stort inventeringsjobb. Idag har vi mycket bättre koll på vår hall än tidigare.

Det var verkligen kul att ha gjort ett projekt som denna flytt, en stor utmaning. Det tar mycket kraft men man förenas också som team när man har ett tydligt mål.