Lynx

Ökad redundans med ett tredje datacenter

Lynx Asset Management AB är en fondförvaltare som förvaltar de svenska hedgefonderna Lynx och Lynx Dynamic. Bolaget, som står under Finansinspektionens tillsyn, har ca 70 medarbetare och ägs av grundarna, medarbetarna samt Brummer & Partners, Skandinaviens ledande hedgefondhus. Bland företagets kunder märks stora internationella institutionella investerare samt pensionsförvaltare.

 

Case study Lynx - Coromatic

 

Lynx Asset Managements affärsidé består i att med kvantitativa metoder försöka förutspå de finansiella marknadernas prisrörelser. Företagets affär är i hög grad automatiserad och olika datasystem talar om hur handeln i de olika marknaderna ska ske. Företaget har sedan tidigare två redundanta datacenter för att säkra verksamheten – ett på sitt befintliga kontor och ett hos en leverantör av datacentertjänster i Stockholm

– I och med att vår verksamhet i hög grad är automatiserad är den digitala infrastrukturen helt central för att vår verksamhet ska fungera., säger Robert Ravne, CTO på Lynx Asset Management.

 

Utmaning

Företaget har växt kraftigt och det nuvarande kontoret, som är i samma byggnad som ägaren Brummer & Partners blev för litet. Därför fattade Lynx Asset Management under 2017 beslutet att flytta till nya lokaler i centrala Stockholm.

I samband med designen av det nya kontoret var det affärskritiskt att bygga en stabil och säker digital infrastruktur.

 

Case study Lynx - Coromatic

 

Dessutom ville företaget förstärka den redan höga redundansen i IT-infrastrukturen ytterligare genom att addera ett tredje datacenter. Vidare var det viktigt att säkerställa att hela IT-infrastrukturen i kontoret, inklusive nätverk, var av absolut högsta klass och kapacitet.

En viktig parameter när investerare utvärderar Lynx som förvaltare är just företagets förmåga att bedriva handel på världens börser utan avbrott och med låg latens. Datacentret är med andra ord i högsta grad en viktig del av trovärdigheten och hela företagets verksamhet.

Detta var något som Lynx Asset Management fokuserade på i designen av det nya kontoret, och företaget beslutade att bygga datacentret mitt i kontoret med en design som stack ut och som manifesterade funktionens roll i verksamheten.

 

Lösning

Tidigt i planeringsfasen genomförde företaget en upphandling av ett komplett datacenter samt ett datanätverk för hela kontoret och valet föll på Coromatic.

– Coromatic speglar våra högt ställda krav på tillgänglighet och stabilitet och har de erfarenheter som krävs för att kunna leverera hela den verksamhetskritiska infrastrukturen till vårt nya kontor, säger Robert Ravne.

 

Case study Lynx - Coromatic

 

I nära samarbete med byggentreprenören, arkitekterna och belysningsarkitekter designade och dimensionerade Coromatic datacentret. Bland annat består ena sidan av en stor glasskiva som gör att alla kan se rakt in i datacentret, dessutom är det belyst på ett attraktivt sätt. Allt för att signalera att IT-infrastrukturen är helt central för Lynx Asset Managament.

I övrigt är datacentret byggt för att leva upp till företagets högt ställda krav på tillgänglighet och driftsäkerhet. Coromatic har levererat datacentret nyckelfärdigt med alla delar; installationsgolv, kylaggregat, el-installation, UPS, släck och sampling, ventilation, driftlarm, rack och PDU:er.

Coromatic har även designat och implementerat ett datanätverk för hela kontoret som säkerställer att alla anställda alltid har tillgång till snabb och stabil uppkoppling, totalt 638 uttag.

Företaget har ett speciellt rum där traders övervakar systemen som handlar på marknaden. För att säkra driften av detta rum, där strömmen aldrig får gå ned, byggde Coromatic en koppling med kraftförsörjning direkt från UPSen i datacentret.

 

Resultat

Byggnationen skedde under hård tidspress i 5 ½ vecka och när Lynx Asset Management i november 2017 flyttade in i de nya lokalerna var datacentret i full drift och sammankopplat med företagets tidigare datacenter vilket gör det möjligt att fortsätta driva verksamheten vid ett eventuellt avbrott i ett datacenter.

Överlag har företaget fått många positiva omdömen för det smakfullt designade datacentret vilket har blivit ett självklart samtalsämne bland såväl investerare som hos övriga besökare.

– Coromatic har agerat på ett mycket professionellt sätt och varit en trygg partner genom hela byggnationen av datacentret och det nya kontoret. Vi är mycket nöjda med vårt nya kontor, där datacentret är själva hjärtat i lokalen, avslutar Robert Ravne.