Max-Lab

En av Sveriges största infrastruktursatsningar

Lunds universitet kommer snart att stå som värd för världens främsta forskningsanläggning inom synkrotronljus. Nu byggs det nya laboratoriet MAX IV som tillhör Sveriges största infrastruktursatsningar någonsin inom forskning med en budget på cirka tre miljarder kronor. Projektet möjliggörs tack vare mer än 25 års framgångsrik forskning på det befintliga laboratoriet MAX-lab. Coromatic har fått förtroendet att designa, bygga och säkra all kritisk datakommunikation för den nya forskningsanläggningen MAX IV.

 

Case study Max-Lab - Coromatic

 

Under många år har forskare från hela världen kommit till Lund för att få sina viktigaste vetenskapliga frågor besvarade. När det nya laboratoriet MAX IV står klart i mitten av 2016 får forskning som baseras på ultrabriljant röntgenstrålning tillgång till världens främsta lagringsringar.

Projektet MAX IV möjliggör helt nya forskningsområden och upptäckter för vetenskapen. Mycket svårstuderade proteiner kan exempelvis bestämmas, blixtsnabba kemiska processer kommer att kunna följas i realtid och man kommer att kunna röntgentomografera föremål mindre än bakterier.

Anläggningen består av en 250 meter lång elektron-accelerator och två lagringsringar, där den största har en omkrets av 528 meter. Synkrotronljuset sänds ut från ringen till anläggningens olika forskningsstationer där experiment utförs på biomolekyler, funktionella materia, nanostrukturer mm.

Tillgänglighet till datakommunikation är helt avgörande för att forskarna skall kunna genomföra sina studier. När anläggningen är i full drift räknar man med att kunna ta emot drygt 2 000 forskare årligen.

 

Coromatics roll i projektet

— Vi har tagit med mycket erfarenhet från vårt tidigare MAX-lab, så vi vet hur vi vill ha det på MAX IV, säger Carl Cristian Arlock som sköter IT-infrastrukturen hos beställaren.

Vi bygger en gigantisk forskningsanläggning där allt är nytt. Det gäller att se till så att allt blir rätt från början och förberett för enkel expansion och förändring om planerna ändras i efterhand.

Coromatics del i utvecklingen av uppdraget handlar om att bygga en nätinfrastruktur, inklusive ett fibernät, för hela MAX IV-laboratoriets område för effektiv kommunikation och tillgänglighet. Inom ramen för detta arbete designar och bygger Coromatic två kompletta och helt redundanta datacenter för MAX IV inklusive elinstallation, kyla och fysisk infrastruktur såsom rack, brandskydd och strömlister.

 

– Det har varit väldigt mycket fokus på att se till så hela datasidan blir större, starkare och samtidigt snyggt installerad. Där ställer vi stora krav på såväl dokumentation som att arbetet blir enhetligt utfört, tillägger Carl Cristian Arlock.

Hela fiberstamnätet är uppbyggt med den senaste tekniken, en preterminerad fiberlösning med förkontakterad fiber.

Förutom väsentligt reducerad installationstid gör standardkonfigurationer det lättare att erhålla en konsekvent kabeldragning och underlätta spårning, förläggning och ändringar. Nätet är klart för kommande standarder med 40 och 100 gigabit per sekund.¨

 

Full fart mot målet

– Byggnationen av IT-lösningen sker etappvis vartefter den nya anläggningen färdigställs. Coromatic är med under hela resan och vi får goda råd samtidigt som de är enkla att ha att göra med. Det är något som har återspeglats i hela processen och det är därför det har fungerat så smidigt, menar Carl Cristian Arlock. När anläggningen är klar kommer Coromatic att ansvara för service av datacentren och datakommunikationsnätet.

 

Framför allt på de delar som går genom stråltäta områden. Det gäller att hela tiden mäta av fibern för att se hur den påverkas av strålningen och byta ut vid behov.

— Vi har testat kommunikationen under arbetets gång och det har fungerat över förväntan. Jag tror inte att vi har haft någon trasig installerad kabel och det är ett bra betyg då vi har nästan 8 000 switchportar på anläggningen.

Jag måste säga att Coromatic har levt upp till våra förväntningar och jag känner mig trygg med dem som leverantör, avslutar Carl Cristian Arlock.

Vissa forskare menar att vi levde på järnåldern ända fram till 1960-talet. Idag lever vi i en ny tidsålder. Man kanske kan kalla den de avancerade materialens epok.

Det är material som kommer att forskas fram med högteknologiska hjälpmedel. Synkrotronljusringarna och MAX IV är ett viktigt led i detta.

Den 21 juni 2016 på årets ljusaste dag blir det invigning.