Länsförsäkringar Östgöta

Nytt styrsystem säkrar reservkraften

Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag som erbjuder privatpersoner och företag en helhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Länsförsäkringar Östgöta är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. Bolaget har över 230 000 kunder och finns representerade i hela Östergötland med sju lokalkontor och totalt mer än 300 medarbetare.

 

Reservkraftslösning säkrar driften av  denna samhällskritiska funktion

Mot bakgrund av bolagets verksamheter är det en av de första instanser man som privatperson eller företagare hör av sig till vid en akut situation. Det är då helt avgörande att viktiga system är tillgängliga även när andra funktioner i samhället inte fungerar på grund av exempelvis ett strömavbrott.

Till kontoret i Linköping finns därför en väl utbyggd reservkraftslösning som startar vid ett avbrott i den vanliga driften.

– Med reservkraften säkerställer vi att viktiga system är tillgängliga och att personalen kan arbeta som vanligt även vid ett strömavbrott, säger Ulf Larsson, fastighetschef på Länsförsäkringar Östgöta som även ansvarar för reservkraften.

 

Case study Länsförsäkringar Östgöta - Coromatic

 

Löpande serviceschema och testkörning identifierade fel i styrsystemet

Reservkraftslösningen, som levererats och tillverkats av Coromatic, underhålls enligt ett serviceintervall och anläggningen provkörs en gång i månaden. I samband med en sådan provkörning identifierades att

anläggningen inte startade som den skulle och Länsförsäkringar Östgöta kontaktade Coromatic som på plats genomförde an analys av anläggningen.

– Analysen visade att det var ett fel i styrsystemet för hela reservkraftslösningen så därför blev det naturligt för oss att fatta beslut om att byta ut styrsystemet, säger Ulf Larsson.

 

Byta styrsystem är ett komplext arbete som kräver  detaljerad planering och kommunikation

Att byta styrsystem är ett komplext arbete som inte bara kräver hög kompetens bland de tekniker som genomför bytet. Det kräver även en sekundär reservkraftslösning när den primära är nere samt tydlig kommunikation.

 

Case study Länsförsäkringar Östgöta - Coromatic

 

Coromatic fick ett projektledaransvar för själva bytet som de genomförde i nära samarbete med en arbetsgrupp från Länsförsäkringar Östgöta. Arbetet inleddes med en detaljerad planläggning tillsammans med resten av berörda delar inom Länsförsäkringar Östgöta. Det blev tydligt att själva bytet blev tvunget att genomföras under särskilda servicefönster på kvällar och nätter för att ha minimal påverkan på den löpande verksamheten.

– Att byta styrsystem är inte något som vi genomför dagligen, därför är det helt avgörande att ha en partner som Coromatic som har erfarenhet av denna typ av komplicerade operationer, säger Ulf Larsson.

 

Temporärt reservkraftverk primär strömkälla under bytet

Som en del av planeringsarbetet beslutades det att den mobila reservkraftslösningen som togs in som back-up under bytet skulle fungera som den primära strömkällan för kontoret när arbete pågick.

Detta för att säkerställa att verksamheten kunde fungera helt avbrottsfritt ifall det skulle bli ett strömavbrott under själva bytet eftersom den sekundära reservkraften var tvungen att slås på manuellt.

Arbetet med att byta till ett nytt styrsystem tog två veckor vilket även var den planerade tidsåtgången för arbetet. Arbetet gick helt enligt plan utan att några oplanerade avbrott i verksamheten skedde, mycket på grund av en tydlig kommunikation mellan alla berörda parter.

 

Nytt styrsystem på plats

Länsförsäkringar Östgöta har nu ett modernt styrsystem till reservkraften som har full support och med tillgängliga reservdelar. Även om styrsystemet är en typ av försäkring snarare än en del i reservkraften

som effektiviserar driften, så har Länsförsäkringar Östgöta sett en tydlig fördel med det nya systemet.

– När vi tidigare testade reservkraften, vilket sker en gång i månaden, blev det alltid ett planerat strömavbrott vilket lede till avbrott i den vanliga verksamheten. Med det nya mer avancerade styrsystemet kan vi testa reservkraften samtidigt som verksamheten fungerar som vanligt, säger Ulf Larsson.

 

Lärdomar vid byte av styrsystem för reservkraften

Ulf Larsson medger att han nu känner sig trygg med att reservkraften verkligen fungerar som den ska och konstaterar också vikten av löpande service och test för att identifiera potentiella problem. Han delar även med sig av några lärdomar inför ett sådant kirurgiskt och komplicerat ingrepp i verksamheten som ett byte av ett styrsystem innebär:

  • Planera bytet av styrsystem i nära samråd med den dagliga verksamheten för att få minimal påverkan på affären
  • Säkerställ att det finns mycket tydliga kommunikationsvägar mellan alla berörda parter inför och under bytet av styrsystem
  • Lägg över driften av verksamheten på den temporära reservkraftslösningen för att minimera risk för avbrott under bytet
  • Arbeta med en partner som har erfarenhet och som kan ta ett helhetsansvar.