Case study Stena Metall - Coromatic

Proaktiv service säkrar datacenterdriften åt Stena Metall.

 

Sedan ett par år är det Coromatic som har helhetsansvaret för att drifta ett av Stena Metalls datacenter, som koncernen driver i sina egna lokaler i Göteborg.

 

Daniel Herrlin - Stena Metall

Vi är duktiga på IT, men inte experter på allt som behövs för att hålla ett datacenter igång. Därför har vi valt att överlämna det till proffsen. Det handlar om att säkerställa en kontinuerligt stabil drift av vårt datacenter, förklarar Daniel Herrlin, gruppchef IT Operations på Stena Metalls IT-avdelning.

IT-avdelningen stöttar Stena Metallkoncernens globala verksamhetsområden med IT. Den gemensamma nämnaren för koncernens bolag är hållbarhet och cirkuläritet, där återvinning och förädling av avfall och metaller i olika former står för en stor del av omsättningen.

Helhetsansvar för driften

Coromatics uppdrag innebär ett helhetsåtagande och omfattar löpande service och underhåll av reservkraft, UPS, släck, klimat, kyla samt larm och monitorering. I tjänsten som levereras kommer även specialister från Coromatic med proaktiva åtgärdsförslag som resulterat i ett antal förbättringsprojekt. Några av de större har varit ett byte av styrsystem för reservkraften och ett nytt system för hantering av driftlarm i datacentret.

  • Jag uppskattar att Coromatic tar ett helhetsgrepp om driften av datacentret. Det finns parametrar som är svåra för oss att hålla koll på och varje område kräver sin egen expertis. Därför är det bekvämt att Coromatics koordineringsavdelning håller ihop besöken från alla specialister och att vi bara har en primär kontaktperson, säger Daniel Herrlin.

 

Flexibel schemaläggning

Rent praktiskt är driftpartnerskapet utformat kring ett årshjul där olika delar av utrustningen kontrolleras och följs upp regelbundet. Ofta sker besöken utanför kontorstid för att orsaka så lite störning i den ordinarie verksamheten som möjligt.

  • En stor eloge för flexibiliteten och att schemaläggningen sker med hänsyn till vår verksamhet, kommenterar Daniel Herrlin.

 

Proaktiva förslag

De löpande åtgärderna kompletteras med taktiska möten för varje disciplin där förbättringsåtgärder diskuteras. Därtill kommer mer strategisk planering varje kvartal. Det var vid ett sådant tillfälle som Coromatic föreslog att byta ut Stenas utdaterade styrsystem för reservkraften till ett nytt. På så sätt kan det befintliga dieselaggregatet fungera felfritt med exakt styrning under ytterligare många år.

  • Vårt samarbete bygger på förtroende och jag värdesätter Coromatics proaktiva åtgärdsförslag. De ser vad som krävs och kommer med väl underbyggda förslag till investeringar.

 

Case study Stena Metall - Coromatic

Styrsystemsbyte

Styrsystemsbytet, som skedde våren 2022, var en sådan. Här ersattes det gamla styrsystemet med en modern styrpanel och en modifiering av tillhörande ställverk. Under projektet använde Coromatic ett mobilt ställverk på plats för att kunna säkerställa strömtillförseln även under underhållsarbetet. De kritiska punkterna vid ett styrsystembyte är ur- och inkopplingen av den egna reservkraften och den nya panelen. Detta moment genomfördes på helgen för att störa verksamheten så lite som möjligt.

  • Projektet gick utan överraskningar. De höll både körschema och budget. Projektledningen var extremt proffsig, konstaterar Daniel Herrlin.

 

Samlad driftövervakning

Ett annat förbättringsprojekt som genomförts tillsammans med Coromatic är bytet av systemet för larmhantering.

  • Nu har vi en mer samlad lösning för driftövervakning och en helhetsbild i en webbaserad dashboard. Det gör det lättare att hålla koll, menar Daniel Herrlin.

 

Rådgivning kring konsolidering

Hela Stena Metall-koncernen jobbar hårt för att minska sitt miljöavtryck. För IT-avdelningen betyder det bland annat att allt mer av IT-lasten flyttar till molnet. Det innebär allt färre servrar i egen drift. På sikt kommer det leda till avveckling av det egna datacentret.

  • Jag ser fram emot att få rådgivning av Coromatic också i hur vi ska tänka kring avvecklingen. Jag hoppas de kan ta ett helhetsgrepp även om detta och stötta oss i hur vi kan göra en smidig och miljörätt avveckling. Vi önskar att vår utrustning kan komma till nytta på andra håll. Återvinning är ju faktiskt vår kärnverksamhet, avslutar Daniel Herrlin.

 

Stena Metall Recycle