Region Östergötland – säker vård för en digital framtid

Säker vård för en digital framtid

Region Östergötland med 12 000 anställda ansvarar för merparten av sjukvården och specialistvården för de drygt 450 000 invånarna i Östergötland. För att möta vårdbehovet finns det i regionen tre sjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnervisjukhuset i Norrköping samt lasarettet i Motala. Dessutom driver regionen 36 egna vårdcentraler och 40 tandvårdskliniker.

 

Digitaliseringen ställer höga krav på elförsörjning utan avbrott

För att dra nytta av det senaste inom sjukvården och möta kommande behov, står alla sjukhus inför en omfattande digitalisering. I takt med digitaliseringen så ökar behovet av stabil och robust elförsörjning utan avbrott, något som inom vården kan betyda liv eller död. Exempelvis handlar det om att säkerställa att operationssalar alltid fungerar även vid ett strömavbrott, att patientövervakningen sker utan avbrott, att förlossningsvården har access till alla viktiga system och livsuppehållande funktioner, samt att journaler är tillgängliga digitalt på vårdcentraler.

 

– Digitaliseringen kommer att effektivisera vårt arbete inom hälso- och sjukvården och ge bättre vård till våra patienter. På regional nivå är det ett uttalat mål att vi ska skapa ett ännu starkare IT-stöd till vården. Men digitaliseringen innebär även att sårbarheten ökar eftersom vi blir beroende av att de digitala hjälpmedlen fungerar.

 

Därför har vi identifierat ett behov av att skapa en än mer säker och stabil elförsörjning som fungerar utan avbrott inom Region Östergötland – både avseende hur vi organiserar oss och vilken teknisk utrustning vi använder, säger Per-Olov Eliasson, teknikutvecklare EL på Region Östergötland.

 

Case study Region Östergötland - operation - Coromatic

 

Lösning – Modulära UPS-lösningar ger driftsabilitet

Coromatic har sedan tidigare levererat reservkraftlösningar för att kunna hantera vården i samband med exempelvis ett strömavbrott till Universitetssjukhuset i Linköping, en lösning som är en av de absolut mest robusta inom vårdsektorn i hela landet.

 

Det sjukvården nu stod inför var att modernisera de lösningar som man har för avbrottsfri kraft, dvs UPS-lösningar. Detta eftersom vården nu i högre grad använder IT-stöd och digitala tjänster vilket i sin tur ökar kravet på tillgång till el utan avbrott. Dessutom kommer det nya datanätet som levererar datakapacitet till de olika vårdstödjande systemen att dra betydligt mer ström vilket ytterligare understryker behovet av avbrottsfri kraft.

 

– Vi gjorde en separat upphandling av totalentreprenad för avbrottsfri kraft, där vi valde att samarbeta med Coromatic. Vi valde en modulär lösning, dvs att Coromatic ska leverera färdiga paketlösningar avseende UPS-system, vilket underlättar för oss att lägga till fler system vartefter behoven ökar. Dessutom standardiserar vi för hela regionen vilket i sin tur förenklar underhållet och skapar en tydlighet i budgeteringen för denna kritiska infrastruktur, säger Per-Olov Eliasson.

 

De färdigkonfigurerade och modulära systemen innehåller en UPS-enhet, ventilreglerade batteripaket, lågspänningsställverk, kapslade centraler och kabelarbeten. Beroende på kapacitetsbehov kommer de modulära lösningarna i fem olika versioner.

 

Inledningsvis moderniserade Region Östergötland UPS-lösningarna i sjukhusens TDK-rum (tele- och datakommunikation). TDK-rum är ett specifikt utrymme på varje våningsplan i sjukhusen som säkrar upp data- och telekommunikation på det våningsplanet.

 

Coromatic case study - Region Östergötland

 

– I takt med digitaliseringen blir TDK-rummen allt mer centrala för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag. Därför genomför vi nu både en uppdatering av befintliga TDK-rum samt en nybyggnation där det finns behov, både i existerande sjukhus och i de delar som byggs ut, säger Per-Olov Eliasson.

 

Totalt handlar det om ca 200 st TDK-rum som Coromatic antingen byggt från start, eller som företaget renoverar och uppdaterar med ny UPS-lösning. Strategisk approach ger kostnadseffektivitet och optimerar energianvändningen. Ett annat område där Regionen och Coromatic arbetar kring avbrottsfri kraft är för att säkra redundansen i elnäten i sjukhusen.

 

– Tidigare har exempelvis intensivvårdsavdelningen haft behov av en UPS, det vi då gjorde var att vi byggde ett eget elnät runt denna UPS. Detta var både dyrt, ineffektivt. Därför har vi gjort en strategisk översyn kring behoven av UPS i våra olika verksamhetsdelar och där har Coromatic varit en del i arbetet.

 

För att kunna optimera elnäten och få ökad redundans på ett kostnadseffektivt sätt kommer nu varje hus som har behov av avbrottsfri kraft att behandlas som ett separat nät med dubbla UPS:er. Beroende på kapacitetsbehov så kan valet av kapacitet i UPS:en anpassas.

 

– Förutom att denna lösning ger oss bättre redundans och driftstabilitet skapar den möjlighet att optimera energianvändningen i huset. Dessutom får vi en samlad bild över UPS-kraften i hela sjukhuset vilket gör att vi ännu bättre kan optimera användningen och underlätta servicen. Lösningen kommer på sikt även innebära att vi behöver färre UPS:er, kommenterar Per-Olov Eliasson.

 

Som en del av uppdraget arbetar Coromatic med service och underhåll av UPS-systemen. Coromatic arbetar strategiskt med att utveckla den avbrottsfria kraften för Region Östergötland och sköter både planerad och akut service och underhåll av systemen i nära samarbete med den upphandlade driftentreprenören för fastigheterna.

 

– Tillsammans med Coromatic har vi skapat en strategi och konkret handlingsplan för hur vi säkrar kraftförsörjningen för en digitaliserad vård, idag och i framtiden. Genom sin lokala serviceorganisation känner jag mig trygg i att vi inom Region Östergötland kan erbjuda våra patienter vård, även vid ett större elavbrott i landet, avslutar Per-Olov Eliasson.

 

Coromatic case study - Region Östergötland