Coromatic case study - Region Sörmland

Reservkraften kritisk när Region Sörmland bygger framtidens sjukhus

Region Sörmland satsar flera miljarder kronor under en tioårsperiod på att modernisera länets sjukhus för framtidens vård. Det innebär ny- och ombyggnad av sjukhusen i både Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. De nya moderna sjukhusen ställer höga krav på ständig och avbrottsfri tillgång till el. Här har Coromatic bidragit med nya robusta reservkraftsystem för att säkra upp verksamheten.

 

– Vi gillar att ha dubbelt av allt, konstaterar Mikael Frankefors, elingenjör och teknisk projektledare på Region Sörmland och hänvisar till kravet på 100 procents redundans på kraftförsörjningen, vilket ställdes när reservkraftsprojektet inleddes 2019.

 

Coromatic case study - Region Sörmland

 

Samhällsviktig funktion

Han förklarar att sjukhusen klassas som en samhällsviktig funktion, som måste kunna upprätthålla sin verksamhet på egen hand vid en kris. Även korta störningar i tillgången till el kan vålla stor skada. Därför följer regionens byggprojekt Myndigheten för Samhällsskydd & Beredskaps (MSB) rekommendationer om ”Den robusta sjukhusbyggnaden”, där bland annat de fastighetstekniska systemen kravställs.

 

Coromatic case study - Region Sörmland

 

Det blev alltså Coromatic som fick förtroendet att leverera de nya reservkraftslösningarna till alla tre sjukhusen, där Mälarsjukhuset i Eskilstuna är det största. Det har skett som en totalentreprenad för reservkraft, en del av NCC:s uppdrag för Region Sörmland i ett av de största byggprojekten i länet någonsin. Förutom att Coromatic uppfyllde funktionskraven i upphandlingen valdes man utifrån både ekonomiska och kompetensmässiga parametrar.

 

Nyckelfärdig lösning

Coromatic levererar en nyckelfärdig lösning för reservkraft för de tre sjukhusen, vilket omfattar konstruktion, leverans, montage och driftsättning samt service under garantitiden.

– Varje sjukhus har en egen driftorganisation, men allt samordnas centralt för hela regionen, förklarar Mikael Frankefors. Därför har det varit viktigt för oss att standardisera, med en liknande lösning på alla tre anläggningarna. På så sätt kan vi enklare samordna planeringen och minska personberoendet.

 

Coromatic case study - Region Sörmland

 

Nära samverkan

Planeringen och konstruktionen av systemen har skett i nära samverkan mellan Regionen och Coromatics team bestående av projektledare och ett flertal konstruktörer och tekniker.

 

– I ett så här stort och komplext projekt är samarbetet jätteviktigt. Man kan inte vara för fyrkantig. Det är nödvändigt att vara lyhörd och kunna bolla förslag fram och tillbaka. Vi har haft ett gott samarbetsklimat och jag uppskattar att Coromatic utmanat vissa av de ursprungliga planerna. På så sätt har vi fått bättre och mer långsiktig lösning, konstaterar Mikael Frankefors på Region Sörmland.

 

Energieffektivt

Han förklarar att trots att utbyggnaden resulterar i större sjukhus med mer utrustning, kommer de nya byggnaderna inte förbruka mer el än dagens verksamhet.

– Det beror på att det blir mer energieffektivt när man bygger nytt. Vi kommer helt enkelt klara mer och större vårduppdrag med oförändrad effekt.

De nya reservkraftslösningarna har utvecklats och testats på Coromatics fabrik i Östersund, enligt standarden enligt ISO 8528.

 

Automatiserad styrning

Förutom reservkraftaggregaten, de tillhörande installationerna och byggnaderna har Coromatic även utvecklat styrsystemet.

 

– Vi bygger sex till sju reservkraftsanläggningar för sjukhus varje år och jag vill hävda att våra styrsystemslösningar är i teknisk framkant i världen. Det handlar om ett inbyggt system för styrning av eldistributionen inom sjukhuset som automatiskt hittar vägar att koppla förbi problem som uppstår med alternativ driftläggning, säger Per Enzell Senior Account Manager, Critical Power på Coromatic.

 

Det nya styrsystemet ger en tydlig och lättöverskådlig bild av hela anläggningen på en enda skärmbild.

 

– Vi ser hur vår anläggning mår i realtid. Det gör att vi kan ha kontroll, även när vi är som mest sårbara under exempelvis en störning, menar Mikael Frankefors. Coromatic har utformat styrsystemet på ett ypperligt sätt utifrån vår rambeskrivning. Jag uppskattar kompetensen hos deras medarbetare, riktigt duktiga specialister.

 

 

Projektet har löpt på framgångsrikt utifrån den noggranna planeringen – från konstruktion till driftsättning. Fortfarande finns den gamla reservkraften kvar parallellt under en tid. På så sätt har de nya systemen kunnat provas utan att kopplas in skarpt.

Inkopplingen är en kritisk punkt, där man bland annat förlitar sig på checklistor med hundratals punkter.

 

– Planering och dokumentation är A och O. Det enda vi vet säkert är att en driftstörning skulle komma att påverka alla. Därför har det varit otroligt viktigt att alla som jobbat i projektet har satt sig in i konsekvenserna för verksamheten av olika beslut. Vi måste ju kunna utvärdera och kommunicera vad planerade driftstörningar innebär för vården.

 

Med en modern och funktionell lösning för reservkraft på plats är Region Sörmland nu redo att stötta framtidens vård på de ombyggda sjukhusen i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping.

 

– Nu kan vi känna en trygghet i att kunna leverera i alla lägen, avslutar Mikael Frankefors.

Utmaningen

Region Sörmland moderniserar sjukhusen för att kunna erbjuda framtidens vård. Det medför nya högre krav också på den tekniska försörjningen, inklusive reservkraften, till sjukhusen. Som samhällskritiska anläggningar måste de alltid kunna tillhandahålla avbrottsfri el i linje med MSB:s rekommendationer.

 

Lösningen

Nya redundanta reservkraftslösningar placerade i robusta teknikbyggnader eller -rum för tre sjukhus i Sörmland. Smarta och lättöverskådliga styrsystem, som automatiskt leder om elen vid driftstörningar. Allt utifrån MSB:s krav på driftsäkerhet.

 

Resultatet

En modern och funktionell lösning för reservkraft, redo att stötta framtidens vård på Region Sörmlands ombyggda sjukhus i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping.