Rigshospitalet Glostrup

Avbrottsfri kraft och kyla

Rigshospitalet Glostrup är Danmarks största och högst specialiserade sjukhus. Inför en utbyggnad på 20 procent av sjukhuset har de valt att anlita Coromatic som partner för design, konstruktion, underhåll samt drift av sjukhusets nya kraft- och kylanläggning.

Rigshospitlet Glostrup - case study - Coromatic

 

Utmaning

Sjukhusverksamhet av idag har blivit allt mer digitaliserad. Att ha en trygg och avbrottsfri kraftförsörjning och kyla är verksamhetskritiska funktioner för att kunna vårda patienter och rädda liv.

— Sjukhuset ska byggas ut med 25 000 kvm yta och i samband med det insåg vi att vår kraftförsörjning med nödströmsanläggning och kyla inte var stor nog för att klara framtida behov, berättar projektledare Mie Rasmussen på Rigshospitalet Glostrup.

Coromatic vann upphandlingen som är värd cirka 125 miljoner svenska kronor. Avtalet är ett så kallat offentligt privat partnerskap (OPP), där båda parter delar på investeringen och risken.

Avtalet är utformat med en överenskommen servicenivå (SLA) som löper under 15 år till en uppgjord driftskostnad.

— En viktig anledning till att vi valde att gå vidare med Coromatic var att de hade referenser från liknande anläggningar, betonar Mie Rasmussen. Givetvis uppfyllde de skall-kraven och har den finansiella styrkan som krävs för ett sådant här samarbete.

 

Rigshospitlet Glostrup - case study - Coromatic

 

Ny lösning för el och kyla

Coromatic har ansvaret för att kraftförsörjningen aldrig går ner i sjukhuset. Därför byggs systemet robust med dubblering av allting. Robust innebär att anläggningen i sig är väldigt stabil.

Till det kopplas en driftslösning med övervakningssystem osv. där Coromatic ansvarar för funktionerna i kombination med sjukhusets egen tekniska avdelning. Försvinner kraften från elnätet finns det reservkraft i form av UPS:er och dieselgeneratorer som går in.

Idag har sjukhuset vattenburen kyla. Coromatic kapar rören för in- och utåtgående kylvatten och ansluter till en kylanläggning med bergkyla för att skapa rätt inomhusklimat. Skulle det bli problem med vattenbalanseringen ner i grundvattnet finns det ett backupsystem med en mekanisk kylanläggning.

Coromatic garanterar att leverera temperaturer inom ett visst givet intervall och med en viss given energieffektivitet under de kommande 15 åren.

Sammantaget för både el och kyla är avtalet förenat med bötestraff med ett stort antal tekniskt definierade nivåer om det skulle vara så att Coromatic inte uppfyller SLA.

Det får t.ex. inte förekomma ett enda ”blink” i form av elavbrott i elsystemen, varken i receptionen eller operationssalar.

 

Resultat

Anläggningen som Coromatic bygger ska stå klar under sommaren 2017. Utbyggnaden av sjukhuset påbörjas 2017 för att färdigställas under år 2020.

— Samarbetet löper planmässigt i en mycket god anda, kommenterar Mie Rasmussen. Jag anser att Coromatic ställer upp med mycket hög kompetens och kunskaper inom de här områdena. Det gör att jag känner att Coromatic är en pålitlig partner för oss.

Den stora utmaningen under arbetet är att sjukhuset samtidigt är i full drift och inget får gå ner under installationerna. Både el- och kylsystemet är vad sjukhuset kallar beredskapsanläggningar, eftersom de har avgörande betydelse för patientsäkerheten.

— Vi har nu säkerställt framtida behov tillsammans med Coromatic. I förhållande till det sätt som samarbetet har startat på är vi mycket positiva till det samarbete vi ska ha de kommande 15 åren avseende drift av anläggningen, avslutar Mie Rasmussen.

 

Fakta – Rigshospitalet Glostrup 2014

  • Ambulansbesök: 307 080
  • Utskrivningar: 16 050
  • Sängplatser: 259
  • Dagens byggareal: cirka 100 000 m2
  • Med utbyggnad 2020: cirka 125 000 m2
  • Sängplatser 2020: 384