Ringhals

Datacenter på kärnkraftsområde

Ett datacenter med både hängslen och livrem

Ringhals hade vuxit ur sitt datacenter från 80-talet, det levde inte heller upp till många av de nya regler för datacenter-säkerhet som kärnkraftsområdet idag kräver. Under tre års tid gjordes en noggrann utredning, där beslutet blev att både renovera den gamla hallen – och att bygga en ny. Det blev starten på ett vanligt datacenterbygge, på ett alldeles ovanligt säkerhetsområde.

 

Ett bygge med många regler

Reglerna för Ringhals är lika många som de är förändrings-benägna, vilket är en av utmaningarna med att arbeta på ett myndighetsområde med hög säkerhetsklassning. Det fick Coromatics platsansvariga, Håkan Strandberg, erfara när han på grund av dessa regler bytte sitt kontor i Göteborg mot en barack på Ringhals kärnkraftsområde under ett års tid.

 

Under utredningen ställdes flera hundra krav, men huvudkravet stavades redundans. För att åstadkomma detta började man med att bygga ett helt nytt datacenter, fysiskt separerat från det gamla med flera hundra meter. Det första spadtaget togs i mars 2011 och datacentret stod inflyttningsklart ett år senare. Centret är byggt som ett rum i rummet; en grå byggnad med en tung bankvalvsdörr och hermetisk tillslutning.

 

Case study Ringhals - Coromatic

 

Redundans för dubbel säkerhet

För att uppnå redundans skapades dubbletter av allt ifrån dieselaggregat – till datacenter. Därför renoverades även det äldre datacentret fullskaligt. Efter en genomgående utrensning samt nya golv, rack, nätverk och ommålning var det till slut bara takplattorna som fanns kvar från den ursprungliga hallen, men trots allt nytt kommer den renoverade hallen endast att fungera som en sekundär säkerhetshall.

 

Renoveringsarbetet startade ett halvår efter inflytten i den nya hallen och när IT-systemen kunde driftsättas i december 2012 räknades därför det dubbla datacenterbygget som färdigställt.

 

— Coromatic har varit lika flexibla som kunniga, två egenskaper som behövs på ett område som Ringhals”. De har nu byggt en redundant datacenterlösning som motsvarar alla krav vi ställer på säkerhet och kapacitet. Vi har nu ett datacenter med både hängslen och livrem – något vi är mycket stolta över, säger Fredrik Gustavsson, projektledare på Vattenfall IT som drev projektet för Ringhals.

 

Det nya centret är även grönt i att det tar tillvara på det svenska klimatet, med en frikyleanläggning som utnyttjar yttertemperaturen för kyla. Förutom själva byggandet är Coromatic även ansvariga för löpande preventiv service av de båda datacentren, såsom kylmaskiner, UPS:er och reservkraft samt funktionstester vid strömavbrott, brand och andra larm. Coromatic har även tekniker snabbt på plats året runt, dygnet runt, om något skulle inträffa.

Efter utmaningar med extrem dokumentation, tunga godkännandeprocesser och förändrade förutsättningar är nu de båda datacentren i funktion på Ringhalsområdet för att säkra kärnkraftverkets viktiga IT-kontinuitet för lång tid framöver.