Shibuya case study Coromatic

Ökad driftsäkerhet och optimerat energiutnyttjande i Shibuyas toppmoderna datacenter

Shibuya är en av landets främsta operatörer inom affärskritisk IT och levererar tjänster inom bland annat datacenterinfrastruktur och IT-drift såsom hybridmolnlösningar, applikationsdrift och tredjepartstjänster. Kunderna finns främst inom retail, logistik, finansbranschen samt offentlig sektor där det blir allt viktigare att ha en svensk driftsleverantör med data som lagras på svensk mark.

 

Den ökade efterfrågan som möjligheterna med ny teknologi erbjuder, gjorde att Shibuya hade ett behov av att bygga ut sitt datacenter i Borås. Målet var att få en toppmodern anläggning som både uppfyllde högsta möjliga säkerhetsstandard och samtidigt var så energieffektiv som möjligt.

 

Den gamla anläggningen i Borås hade anor från 80-talet och även om den uppgraderats kontinuerligt så bestämde sig Shibuya för att göra om och expandera till ett helt nytt datacenter i befintliga lokaler. Uppdraget gick till Coromatic.

Jonas Toftefors Shiobuya

Det är många parametrar som spelar in när man väljer leverantör för ett sådant här stort och komplext projekt, säger Jonas Toftefors, som ansvarat för etableringen av det nya datacentret på Shibuya. Vi kände en trygghet i att vi jobbat med Coromatic tidigare och de föreslog en lösning som både kostnads- och designmässigt uppfyllde våra höga krav.

Ökade krav på säkerhet

Ett av de viktigaste kriterierna för det nya datacentret var att de skulle uppfylla MSB:s skyddsnivå 3, som är en standard specifikt utarbetad för datacenter. Skyddsnivån innehåller över hundra olika kriterier som bland annat innefattar nivån på brandskydd, skydd för läckage och säkerhet vad gäller intrång.

– Våra kunder ställer i ökad utsträckning krav på detta i takt med att kraven på dem i sin tur ökar från lagstiftare och myndigheter, berättar Jonas Toftefors. Tack vare att vi uppfyller kriterierna har vi en anläggning som skyddar kundernas data på ett ännu bättre sätt än tidigare.

Toppmodern kylanläggning minskade totala installationskostnaderna

Den mest kritiska utrustningen vad gäller energiåtgången i ett datacenter är kylanläggningen. Shibuya bestämde sig för att investera i ett av marknadens mest avancerade system med dynamisk kyla som anpassar sig efter behovet. Anläggningen som Coromatic installerade, gör det möjligt att separera kalla och varma luftströmmar som i sin tur effektiviserar kylanläggningen med minskad energiåtgång som resultat. Lösningen har vidare en rad automatiserade funktioner som underlättar drift och övervakning så att temperaturen alltid är optimal.

– Nu får vi en mer drifts- och hållbarhetsmässigt optimerad lösning som dessutom gör det enklare att övervaka energiåtgången löpande, menar Jonas. Tack vare den nya anläggningens kylmetoder behövdes heller inget särskilt installationsgolv och kablarna kunde dras ovanpå serverracken, istället för att byggas in under golvytan, vilket bidrog till en mer effektiv installationsprocess.

Datacentret värmer hela fastigheten

Shibuyas nya datacenter är en av få nybyggda i Västsverige på senare år, och har från start en kapacitet 50 kW i 12 rack. Tack vare den skalbara utformningen kan datacentret expanderas stegvis och fullt utbyggt leverera 160 kW från 43 rack. Spillvärmen från datacentret ska återanvändas och som en del i installationen har Coromatic förberett så att hela fastigheten kan värmas upp av värmen datacentret genererar.

Jonas Toftefors Shibuya

Shibuyas anläggningar drivs sedan några år tillbaka helt av förnyelsebara energikällor. Detta blir ju ytterligare ett sätt för oss att nå våra hållbarhetsmål och minska Co2-avtrycket, säger Jonas Toftefors.

Förstärkt bemanning genom serviceavtal

Sedan anläggningen togs i bruk har Coromatic också ett så kallat site management-avtal med Shibuya som säkerställer anläggningens drift 24/7. Coromatic testar löpande anläggningens utrustning så att den fungerar samt kontrollerar och dokumenterar eventuella förändringar vad gäller datacentrets komponenter. Ett strukturerat och systematiserat servicearbete har gjort att utryckningarna har blivit färre menar Jonas Toftefors:

 

Vi behöver inte lägga samma energi och tid på att lösa akuta problem längre och serviceavtalet med Coromatic gör att vår egen personal kan lägga tid på det de ska göra istället. Dessutom är det en trygghet att veta att vi alltid har rätt bemanning oavsett hur det ser ut hos oss med semestrar och liknande.

Utmaningen

Ett av Shibuyas datacenter behövde byggas ut och samtidigt uppdateras för att kunna hålla både högsta möjliga säkerhetsklassning och samtidigt optimera både hållbarhet och energieffektivitet. Coromatic fick uppdraget att designa och implementera den numera toppmoderna anläggningen i Borås.

 

Lösningen

Det nya datacentret inhystes i en av Shibuyas befintliga lokaler. Lokalen optimerades för att leva upp till de många kriterierna i MSB:s skyddsnivå 3, som bland annat brandsäkrar anläggningen. Vidare installerades en toppmodern kylanläggning som dynamiskt anpassar sig till kylbehovet för att optimera energiåtgången och lokalen förbereddes för värmeåtervinning.

 

Resultatet

En högre säkerhet och mer tillförlitlig energioptimering, som också möjliggörs genom att energiåtgången kan mätas i realtid. Med ett site management-avtal har bemanningen förstärkts och driftsäkerheten ökat.