SkiStar

Bra, brett och långsiktigt

SkiStar ville bygga bra, brett och långsiktigt. Två datorhallar blev en när SkiStar centraliserade sin drift och placerade en toppmodern datorhall i Åre. Med ett högt satt miljöfokus har SkiStar och Coromatic byggt en datorhall som på ett innovativt sätt utnyttjar den naturliga omgivningen.

 

Case study - SkiStar - Coromatic

 

Allt styrs centralt

SkiStar förknippas normalt med dess centrala verksamheter som skidåkning, liftsystem och andra fjällnära aktiviteter. Men i bakgrunden gömmer sig en minst sagt datorintensiv verksamhet, exempelvis hemsidan som står för en stor del av företagets omsättning.

Där hanteras bland annat alla bokningar till SkiStars sex olika anläggningar – Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal, Trysil och Hammarbybacken.

Förutom hemsidan och kanske mer eller mindre uppenbara backoffice-funktioner hanterar datorhallen även en hel del övrig logistik på respektive ort. Bland annat har SkiStar centraliserat all styrning för snöproduktion för alla skidorterna samt har även en övergripandekontroll över alla pistmaskiner.

 

Behov att centralisera

Tidigare hade SkiStar två datorhallar, en i Åre och en i Sälen. Ett av grundkraven man hade inför upphandlingen av den nya hallen var att lägga allt på en och samma ort. Efter ett antal års jakt på ett lämpligt projekt som skulle uppfylla alla grundkrav föll valet på Åre. Delvis berodde detta på grund av den redan mycket goda infrastrukturen på orten. Dessutom var fördelarna att bygga datorhallen, i kombination med den nya Nationalarenan för skidsport, en perfekt lösning för alla inblandade parter. Datorhallen inhystes därmed i den nya Nationalarenan vid VM8:an i Åre.

 

Case study - SkiStar - Coromatic

 

Lösning utan kompromisser

SkiStar satte tidigt upp ett antal mål som skulle följas. Det första och kanske viktigaste var att detta skulle hanteras som ett miljöprojekt internt. Hallen skulle vara så miljöanpassadsom möjligt vilket också är en av orsakerna att man

inte skyndat fram en lösning utan istället inväntat rätt tillfälle att bygga. Miljömålet uppnås till stor del genom att man utnyttjar den omliggande luften för kylning.

Det förhållandevis kalla och torra klimatet i svenska fjällen ska därmed hålla energiförbrukningen till ett minimum. På samma sätt leds överskottsvärme från datorhallen ut i det övriga huset för att även där hålla nere uppvärmnings- kostnader, såväl i rena pengar som ur ett energiförbrukningsperspektiv.

Förutom miljöperspektivet sattes ett antal andra mer eller mindre självklara mål och krav upp. Driftsäkerheten sattes förstås högt på agendan tillsammans med krav och önskemål på såväl flexibilitet som skalbarhet. Tanken från SkiStars sida är att man ska kunna leva länge med denna datorhall och därmed måste man även enkelt kunna bygga vidare på och anpassa den befintliga lösningen.

 

Leverantörer med totalansvar

Med dessa grundkrav och önskemål letade SkiStar efter en leverantör som kunde ta ett totalansvar. Efter en genomgång av marknaden föll valet tidigt på Coromatic som helhetsleverantör.

— Valet föll på Coromatic då de var extremt proffsiga och visade på en hög trovärdighet i hela upphandlingskedjan, säger Peter Larsson, CIO på SkiStar. Coromatic förstod vad vi ville uppnå och lyckades leverera på alla punkter.

 

I den lösning som Coromatic nu levererat ingår alla relevanta delar:

  • Kyla (frikyla)
  • UPS
  • Reservkraft/diesel
  • Släcksystem
  • Larm och övervakning
  • Serverrack

Dessutom ingår ett serviceavtal som gäller driften av själva datorhallen under de kommande åren.

 

Innovativ kylning

Under projektets gång stötte man på ett aningen speciellt problem. Den externa kylanordning som krävs ställs normalt sett på ett tak eller annan undangömd plats. Placeringen i Åre, i anslutning till liften VM8:an var dock allt annat än enkel. Byggnaden, som ligger vid målområdet till störtloppsbacken är synlig från alla vinklar och vrår, såväl nere från dalen som uppifrån backarna. Utmaningen var helt enkelt att gömma undan anläggningen så att den inte skulle störa omgivningen.

Lösning blev en innovativ upphängning där kylsystemet placerats under huvudläktaren i området. Att lyckas med denna upphängning förutsatte att alla kraven på luftcirkulation och ren styrning uppfylldes.

 

Racken en integrerad del av kylningen

För att uppnå bästa möjliga energioptimering har man även tagit fram en lösning där varm och kall luft separeras. Detta löses rent tekniskt med att rackskåpen är anslutna till ett undertak där den varma returluften från servrarna distribueras tillbaka till klimataggregaten. Resultatet blir en energioptimerad anläggning med en hög returtemperatur.

 

Avancerad övervakning

SkiStar har satsat stort på övervakning av datorhallen för att kunna vara proaktiva i sin kontroll och optimering av energiförbrukningen. Övervakningssystemet man valt hittar man normalt sett i större datacenter och är en av marknadens mest avancerade lösningar. Energiflöden kan avläsas i realtid från all utrustning i hallen, oavsett om det rör sig om reservkraftsaggregat eller enskilda uttag och kopplingar.

Övervakningssystemet är också helt webbbaserat och anpassat för att kunna byggas ut för bevakning av andra driftskritiska installationer runt om i Norden.

— Vi satte tidigt fokus på att göra rätt och bra, inte billigt. Detta har gjort det möjligt att bygga en lösning som inte bara uppfyller våra krav idag, utan även kommer kunna göra det under lång tid framöver, säger Peter Larsson på SkiStar.

 

Smärtfri uppstart

Serverhallen stod klar, under våren 2011, helt enligt tidsschemat. SkiStar ägnade sedan sommaren åt att flytta och driftsätta systemen från sina bägge tidigare datorhallar. Denna flytt gick smärtfritt och utan större problem.

— Det här har varit ett extremt lyckat projekt av flera anledningar, men framförallt har SkiStar varit fantastiska. Det är uppenbart att hela SkiStar varit engagerade och att man varit tydliga från början med att man inte skulle kompromissa med sina grundkrav, säger Maths Waxin, vd på Coromatic.