Södersjukhuset

Livskritisk kraftförsörjning

Södersjukhuset, SÖS, är som ett samhälle i sig. Med över 100 avdelningar och mottagningar skapas en vårdkedja som bildar hela livets sjukhus. Som akutsjukhus tar SÖS emot cirka 145 000 akut sjuka personer varje år och omkring 70 procent av kirurgklinikens patienter är akutfall. Fler än 7 000 barn föds på BB och skapar en av landets största förlossningsavdelningar. Alla dessa verksamheter måste fortgå även när det blir strömavbrott för en kortare eller längre tid.

 

Case study Södersjukhuset - Coromatic

 

Bakgrund

Det är stora byggnationer som pågår på SÖS och dessa har påverkat reservkraftens placering och utformning. Coromatic var med redan år 2001 för att installera sjukhusets reservkraft. Den anläggningen har nu ersatts med en ny temporär containerlösning som ska fungera som backup till dess att en ny reservkraftanläggning blir permanent i en ny huskropp.

 

Lösning

— SÖS har en reservkraftanläggning som ska orka med kraftförsörjningen till alla byggnader och verksamheter vid strömavbrott, säger Jonas Wetterberg på Veolia som sköter all teknisk drift och underhåll för fastighetsägaren Locum. Reservkraften är dimensionerad för sjukhusets behov.

— Om spänningen faller ifrån har vi nätavkänning som efter cirka 1 sekund startar upp dieselaggregaten när ett strömavbrott har indikerats.

Sedan kopplas lasten in i en förbestämd prioritetsordning där de mest kritiska verksamheterna står först på tur och är inkopplade efter ca 15 till 20 sekunder.

Efter ca 1,5 minut är även hela sjukhusets övriga delar inkopplade och försörjs med reservkraft.

 

Case study Södersjukhuset - Coromatic

 

Utmaning att klippa navelsträngen

Reservkraften är del i ett gigantiskt projekt som pågår på SÖS där även ställverk och transformatorer ska bytas ut, detta sker samtidigt som verksamheterna pågår som vanligt på sjukhuset.

Det var även en stor utmaning när navelsträngen skulle klippas på den gamla reservkraften och läggas över till den temporära reservkraftanläggningen.

— Det gjordes en gedigen utredning tillsammans med Coromatic där vi gick igenom all verksamhet på sjukhuset. Från ström- och vattenförsörjning, till kyla för datorer och datacenter. Vi gick så djupt att vi tittade på luftkvalitet i operationssalar.

 

Det gällde att trygga hela verksamheten för att veta vad vi skulle göra om något fallerade, berättar Jonas Wetterberg och tillägger:

— Allt fungerade över förväntan och där hade vi fördelen att ha med oss Coromatic med deras starka spetskompetens inom den här branschen. Om ett till två år är det dags igen då vi ska sätta en ny permanent reservkraftsanläggning i drift och bryta med vår nuvarande containerlösning.

Den containerlösning som satts upp på SÖS ägs av Coromatic och hyrs ut till Locum med helhetsavtal för drift och service.

— Det har varit en avancerad logistikresa att få till allt runt reservkraften. Där tycker jag att Coromatic har skött det hela väldigt proffsigt. Det känns tryggt att ha med dem på den här resan, avslutar Jonas Wetterberg.