Solid infrastruktur säkrar Swedbank

Solid infrastruktur säkrar Swedbank

Under 2014 flyttade Swedbank sitt huvudkontor från Brunkebergs torg i centrala Stockholm till en helt nybyggd kontorsfastighet på 45 000 kvadratmeter i Sundbyberg utanför staden. Syftet med flytten var att skapa en ny och mer modern arbetsplats för bankens anställda för att motsvara de krav på digitalisering som kännetecknar en modern bankverksamhet.

 

Case study - Swedbank - Coromatic

 

Projekteringen av flytten och bygget pågick förstås i flera år före flyttlasset skulle gå. En av de centrala delarna i planeringen var hur hela IT-infrastrukturen skulle säkras och dimensioneras rätt för att fungera både nu och för lång tid framöver.

Coromatic fick uppdraget att både analysera Swedbanks behov och leverera lösningen i form av den fysiska infrastrukturen. Utmaningen var att hitta rätt balans mellan att beräkna framtida kapacitetskrav och samtidigt hitta rätt nivå av säkerhet, energieffektivitet och funktion för dagens behov.

 

Framtiden vägdes in i behovsanalysen

Coromatic involverades redan 2010 i projektet. Fördelen med detta var att Coromatic med sin expertis kunde vara med och påverka hur byggnadens interiör skulle utformas för att optimeras för IT-infrastrukturen. I arbetet ingick också att kapacitetsplanera för framtida behov.

— Swedbank är ett skolboksexempel på hur företag bör tänka hela kontoret som en critical facility, eftersom alla nyckelfunktioner är helt beroende av datakommunikation och strömförsörjning, menar Patrik Sundberg. En oerhört viktig nyckelfaktor för att allt ska fungera är att den fysiska IT-infrastrukturen byggs in i byggnaden på ett smart sätt redan från början, säger Patrik Sundberg, kundansvarig projektsäljare på Coromatic för Swedbank.

Projektet startade med en grundlig analys och inventering av bankens verksamhetsbehov i relation till IT-infrastrukturen där alla möjliga faktorer skulle vägas in i form av säkerhet, risker men också de krav som alla moderna verksamheter har idag på att ha en så energieffektiv lösning som möjligt.

Eftersom bankens hela affär är digital, är det oerhört centralt att både internetaccess och strömförsörjning kan säkras 24/7.

 

Case study Swedbank - Coromatic

 

— I ett så här komplext och omfattande projekt är det helt avgörande att behovsanalysen görs grundligt och att alla delar verkligen inkluderas. Alltifrån hur mycket ström en enskild arbetsplats kräver, till hur datakommunikationen ska säkras för de 400 personer som arbetar med trading med de högsta krav man kan ha på tillgänglighet och svarstider, säger Patrik Sundberg.

 

IT-infrastrukturen en del av arkitektens ritning

Resultatet av Coromatics tidiga engagemang i planeringen av Swedbanks nya huvudkontor, var att den fysiska IT-infrastrukturen ritades in i arkitektritningen redan från start. Totalt byggdes 4 serverrum och 24 korskopplingsrum och all elförsörjning till fastigheten byggdes upp med redundanta och dedikerade transformatorer, UPSer och reservkraftsaggregat.

På grund av att alla IT-infrastrukturdetaljer fanns med på ritningen, var själva installationsfasen väldigt smidig där Coromatic levererade en fysisk IT-infrastruktur som tillgodoser allt behov av strömförsörjning, datakommunikation samt både trådbunden och trådlös telefoni.

— Coromatic hade en samordningsfunktion i hela projektet och ansvarade för att hålla ihop all dataöverföring, IT och telefoni. Avbrott i driften får aldrig inträffa och det gjorde det inte heller. Det är väldigt viktigt, eftersom hjärtat i vår tradingverksamhet finns på huvudkontoret, säger Yvonne Palm, projektledare på Swedbank och ansvarig för flytten.

 

Support 24/7

Efter avslutad installation och flytt, har Coromatic fortsatt ett service- och underhållsavtal med Swedbank avseende datakommunikation och kraftförsörjning om något skulle inträffa som stör driften av verksamheten, som sköts av de 3000 personer som jobbar från det nya huvudkontoret i Sundbyberg.