Tamros

Styrsystemsbyte säkrar temperaturkänslig verksamhet

Läkemedelsdistributören Tamros anläggning i Umeå ser till att livsviktiga mediciner finns på plats och håller rätt temperatur där och då vården behöver dem. Verksamheten måste upprätthållas varje dag, året om. Med Coromatics hjälp har Tamro nyligen bytt ut styrsystemet för anläggningens reservkraft. Eftersom det gjordes under pågående drift i en affärskritisk verksamhet är det närmast att liknas vid ett avancerat kirurgiskt ingrepp.

 

”Som att utföra en välplanerad hjärttransplantation”

 

Säkrar mot strömavbrott

­­–Vi får helt enkelt inte vara strömlösa, förklarar Michael Danielsson, projektansvarig för säkerhet, brand och IT på Tamro i Umeå. Som del av läkemedelsindustrin har vi tuffa krav på vår verksamhet, inklusive våra backupplösningar. De temperaturkänsliga läkemedlen som vi distribuerar skulle kunna förstöras, även vid ett kortare strömavbrott. När det handlar om pallvis av värdefulla mediciner är det något vi inte har råd att riskera, varken för patienterna eller rent ekonomiskt.

 

Case study - Tamro

 

För att säkra driften, även vid strömavbrott, finns ett reservkraftsystem på plats. Det startar upp om strömmen skulle brytas. På så sätt hålls anläggningens jättelika kyl- och frysrum hela tiden igång.

 

Förebyggande underhåll

Coromatic har sedan flera år ansvarat för underhållet av reservkraften till Umeå-anläggningen inom ramen för ett serviceavtal. I samband med årligt förebyggande underhåll konstaterades att det befintliga styrsystemet för reservkraftaggregatet nått sin livslängd. Coromatics riskanalys slog fast att det var dags för ett totalt styrsystemsbyte eftersom reservdelar inte längre fanns att tillgå.

–Både själva reservkraftaggregatet med motor och generator och dess styrsystem hade över 30 år på nacken. Det visade sig att vi kunde behålla aggregatet då det inte hade så många drifttimmar, och var väl underhållet. Men styrsystemet måste bytas då det helt enkelt inte finns reservdelar att tillgå, berättar Håkan Sjölin, Account Manager Services, på Coromatic.

 

Case study - Tamro

 

Längre livstid

Förutom att uppgradera till ett modernt styrsystem med livstiden framför sig, var en by-pass-funktion ett annat viktigt krav, något som saknades i det gamla styrskåpet.

Genom att behålla det gamla inbyggda reservkraftaggregatet på 150 kVA och ”bara” byta styrsystemet, kunde anläggningens livstid förlängas för lång tid framöver, samtidigt som både en stor maskininvestering och ombyggnad av lokalen kunde undvikas. Trots det blev det ett stort projekt, som inte rymdes inom den vanliga driftsbudgeten.

 

Komplicerad kartläggning

Här startade en lång planeringsprocess där Coromatic tillsammans med Tamro först kartlade den befintliga lösningen och dess ganska komplexa elinstallationer. Coromatics Installation Coordinator Mattias Blomberg konstaterar:

–I gamla anläggningar saknas ofta fullständiga underlag, vilket kräver lite detektivarbete när man vill utföra stora ändringar.

Lösningen jobbades fram i projektgruppen där Coromatic och Tamro samverkade tätt. Den slutliga designen spikades med hjälp av Coromatics konstruktör.

–I det här projektet ställdes vi tidigt inför ett vägval: Behöver vi leda om och använda extern elförsörjning under arbetets gång, eller kan vi jobba direkt mot befintligt elnät och komplettera med extern reservkraft under styrsystemsbytet? säger Mattias Blomberg.

 

Temporär kraft krävdes

En gemensam riskbedömning landade i att en redundant ellösning krävdes för att kunna klippa strömmen under kontrollerade former. Att vissa av läkemedlen bara skulle klara sig i 20 till 30 minuter i ett strömlöst kylrum var en viktig faktor. Därför satsade man på en mobil elverkslösning, som tillhandahölls av Coromatic och placerades på Tamros parkering i Umeå.

–In- och urkopplingen var de mest riskabla momenten och det vi planerade för i många månader. För att minska påverkan på verksamheten såg vi till att genomföra själva urkopplingen från det gamla styrsystemet, och inkoppling till det nya, under helger och kvällar, förklarar Mattias Blomberg.

Mellan ur- och inkoppling stod det mobila aggregatet för reservkraften under tio dygn, men behövde aldrig tas i bruk.

 

Case study - Tamro

 

 

Backup på plats

Sedan en tid rullar nu Tamros livsviktiga distribution i Umeå vidare, uppbackad av ett nytt styrsystem och nya elinstallationer för reservkraften. Testkörningarna varje månad visar att den nya lösningen funkar utmärkt – även om det ännu inte uppstått några skarpa avbrott sedan bytet.

–Jag kan inte nog lyfta fram värdet av den noggranna planeringen och de utmärkta checklistor vi hade till vår hjälp, säger Michael Danielsson, projektansvarig på Tamro. Jag kan konstatera att det har funnits engagerade människor som brinner för det de gör, både hos oss och hos Coromatic. Vi har haft ett väldigt bra samarbete.

 

Även Coromatic är nöjda med projektet:

–Att byta styrsystemet var nästan som att utföra en välplanerad hjärttransplantation. Framgångsfaktorerna har varit förberedelserna och planeringen tillsammans med kunden, men även vår projektledares tajta samordning och utförandet från våra kompetenta tekniker har varit ovärderligt, avslutar Håkan Sjölin på Coromatic.

 

Utmaningen

Föråldrat styrsystem för reservkraft till livsviktig distributionsanläggning som klarar högst 30 minuter utan ström. Befintligt kraftaggregat har få drifttimmar och mer att ge, trots några år på nacken.

 

Lösningen

Noggrann planering i nära samarbete med kunden landade i beslutet att behålla befintligt aggregat men byta till ett modernt styrsystem och elinstallationer. Under det kritiska bytet fanns ett temporärt aggregat på plats som backup.

 

Case study - Tamro

 

Resultatet

Reservkraftaggregatet kan nu köras i många år framöver innan den behöver bytas tack vare det nya styrsystemet med by-pass-funktion. Bytet gick helt enligt plan, utan oplanerade avbrott. Den nya lösningen testkörs varje månad och fungerar utmärkt. Tamros samarbete med Coromatic fortsätter i form av ett serviceavtal för UPS och reservkraft.