Swedavia

Utveckling med säker kraftförsörjning

Swedavia äger, driver och utvecklar ett nätverk av tio svenska flygplatser. Bolaget bildades 2010 och är helägt av svenska staten. Under 2015 reste totalt 37,6 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser. En av dem, Bromma Stockholm Airport, står nu inför en stor upprustning där Coromatic har anlitats för installation av UPS och reservkraft.

 

Bromma flygplats har inte renoverats i sin helhet sedan 1950-talet, med undantag för en del upprustningar i början av 1990-talet. Flygplatsen behöver anpassas till framtiden med ökad resenärstillväxt, där fler flygplan ska kunna starta och landa.

 

Case study Swedavia - Coromatic

 

Lösning

Projektet innefattar bland annat en uppgradering av flygplatsens banljussystem med installation av ett nytt kraftsystem med UPS, reservkraft samt styrsystem.

— Swedavia har upphandlat en totalentreprenad av Bravida som sedan anlitat Coromatic för reservkraft och UPS, berättar Patrik Forslund på Swedavia, som är teknikansvarig för projektet. Vi har erfarenhet av Coromatic sedan tidigare leveranser till våra flygplatser och känner oss trygga med dem som helhetsleverantör av avbrottsfri kraft till våra kritiska system.

 

En säker och redundant lösning

Swedavia har höga krav gällande funktion, tillgänglighet och energieffektivitet på alla system i sin verksamhet. Därför har Coromatic levererat två UPS:er med batteriövervakning för banljuset, en större och en mindre. Den stora UPS:en, på 200 kVA, är för själva banljuset och den mindre, på 10 kVA, täcker upp styrsystemen inne i kraftstationen.

Reservkraften består av två redundanta dieselaggregat med en effekt på 500 kVA styck. Initialt försörjer de banljuset och kraftstationen i sig, och när upprustningen är klar ska de även kunna försörja valda kritiska delar av flygplatsen.

Vid strömavbrott går Coromatics kraftlösning sömlöst in, vilket resulterar i att flygplanen kan landa avbrottsfritt, tryggt och säkert. Ju mer kritisk verksamhet, desto högre krav måste man ställa på säker kraftförsörjning.

 

Resultat

Bromma flygplats har nu en helhetslösning för UPS och reservkraft på plats, som de kan förlita sig på länge. Tanken är att den ska klara flygplatsens livslängd. Idag finns ett godkännande att bedriva verksamheten fram till och med år 2038.

— Jag känner mig nöjd med den support jag fått från Coromatic. Samarbetet har fungerat väldigt bra både i det här och tidigare projekt. Det jag kan säga om Coromatic är att de är lättillgängliga, kompetenta och mycket trevliga att ha att göra med, avslutar Patrik Forslund.