Swedish Space Corporation

Nyckelfärdiga datacenter

Swedish Space Corporation, eller svenska rymdaktiebolaget (SSC), är med snart 50 år i drift en världsledande och global leverantör som hjälper rymdorganisationer, företag, andra kommersiella aktörer och forskningsinstitut att få tillgång till rymden. Företaget ägs av den svenska staten och har verksamhet i många olika länder. Dess tjänster möjliggör rymdprojekt inom ett brett spann av områden som exempelvis telekommunikation, säkerhet, meteorologi, positionering, vetenskaplig forskning och jordobservation.

 

Case study Swedish Space Corporation - Coromatic

 

Företaget arbetar primärt med tre olika verksamhetsområden; satellittjänster, som erbjuder drift av satelliter och kommunikation med dessa via ett globalt nätverk av markstationer, både egna och partnerägda. Forskningstjänster utvecklar raket- och ballongsystem samt experimentmoduler för forskning i tyngdlöshet.

Raketerna och ballongerna skjuts upp från företagets uppskjutningsområde i norra Sverige, Esrange Space Center. Som ett tredje ben erbjuder SSC teknik- och driftstjänster för satellitprojekt och bemannade rymdprogram.

Företagets rymdraketbas Esrange utanför Kiruna är sedan 1966 en viktig plats för både forskning och kommersiella rymdprojekt i Europa och resten av världen. Rymdbasen är 4 kvadratkilometer stor med ett nedslagsområde på hela 5600 kvadratkilometer.

 

Case study Swedish Space Corporation - Coromatic

 

Utmaning

En mycket viktig del i Esranges uppdrag är att säkerställa att kommunikationen mellan satelliter i rymden och de olika uppdragsgivarna fungerar utan avbrott. Det är genom denna kommunikation som uppdragsgivarna kan få ta del av den kritiska information som satelliterna samlar in.

För att möta detta behov finns det därför inom rymdbasen idag ett 25-tal markstationer, så kallade antennsajter, för detta ändamål. Varje år byggs 1–2 nya antennsajter.

Till varje antennsajt på området finns ett datacenter som säkerställer att kommunikationen mellan rymden och uppdragsgivaren fungerar och att den snabbt kan distribueras på ett säkert sätt.

En del av dessa antennsajter ägs av SSC medan andra ägs av olika kommersiella uppdragsgivare som köper både drift, underhåll och monitorering av dessa som en tjänst av SSC.

Byggnationen av datacentren är ofta komplex där miljön och vädret ställer ytterligare krav på lösningens tillgänglighet och väderbeständighet. Från att tidigare ha byggt dessa datacenter själva, genomförde SSC en upphandling för att hitta en leverantör som kan designa, bygga och leverera nyckelfärdiga datacenter.

Valet föll på Coromatic, som sedan 2014 samarbetar med SSC kring nya datacenter i anslutning till antennsajter.

— I takt med att efterfrågan på vår drifttjänst av antennsajter ökade såg vi på SSC ett behov av att fokusera på vår kärnkompetens, dvs driften av hela lösningen. Därför genomförde vi en upphandling där vi fann Coromatic som en trygg och erfaren leverantör som verkligen förstår våra behov för byggnation av nya datacenter till våra antennsajter, säger Ulf Nygren, drift- och säkerhetschef för Esrange på SSC.

 

Lösning

Coromatics uppdrag består i att bygga nyckelfärdiga datacenter och installera dem i anslutning till antennerna. Datacentren, som byggs modulärt i Coromatics egenutvecklade och mycket hållbara sandwichmaterial, innehåller alla delar som krävs för att driva ett helt redundant datacenter.

De består av UPS:er för avbrottsfri kraft, kyla, reservkraft, rack och anslutningspunkter för både fiber och el. Respektive datacenter anpassas för att matcha de specifika krav som kunden har avseende exempelvis tillgänglighet och datakapacitet.

Coromatic har ett helhetsansvar för datacentren, från design och byggnation till installation och även service. Just service är en viktig funktion för att säkra tillgängligheten där Coromatic har ett ansvar att löpande serva datacentren enligt en överenskommen plan. Dessutom är det Coromatics ansvar att rycka ut om akuta problem med datacentren uppstår. Respektive datacenter byggs av Coromatic på företagets egen fabrik i Piteå.

 

Resultat

Coromatic har fram till nu byggt 4 nya datacenter åt SSC och företaget ser tydliga resultat både i form av ökad kvalitet, ett förbättrat helhetserbjudande samt bättre kostnadskontroll. Tidigare byggde SSC datacentren på plats från grunden ute vid respektive antenn, ett både tidskrävande och ibland kostnadsmässigt svårbedömt projekt.

— Eftersom Coromatic levererar datacentret som en nyckelfärdig lösning har vi kunnat skapa en mycket tydligare prisbild till våra kunder. Dessutom säkerställer vi att denna viktiga komponent i vårt erbjudande verkligen är klar och fungerar när våra kunder ska ta anläggningen i bruk, och servas efter de behov som finns, säger Ulf Nygren.

— Det känns mycket tryggt att arbeta med Coromatic, de är verkligen en partner i ordets rätta bemärkelse genom att vara väldigt lösningsorienterade och bygga allt med mycket god kvalitet, avslutar Ulf Nygren.