Täby Kommun

Ökad kontroll med eget datacenter

När Täby kommun planerade för ett nytt kommunhus lämnades inget åt slumpen; arkitektur, planlösning och teknik skulle bidra till kommunens ambition att vara en tillgänglig och öppen organisation för sina 70 000 invånare. Det nya kommunhuset skulle vidare vara en trivsam och effektiv arbetsplats, vars utformning skulle bidra till den kommunala förvaltningens förnyelse och utveckling.

 

Gammalt Kommunhus med anor från 50-talet

I det gamla kommunhuset med anor från 50-talet, var datacentret inhyst i en lokal som inte var optimerad för det användningsområdet. Coromatic vann upphandlingen och fick uppdraget att designa och bygga det nya datacentret med utgångspunkten att det ska fungera idag, och många år framåt i tiden.

 

 

Case tudy Täby Kommun - Coromatiic

 

Utvecklingen i vår verksamhet har gått mot att vi flyttar hem allt mer data av både regulatoriska och säkerhetsmässiga skäl, säger Roland Kevin, ansvarig för digital infrastruktur och teknik på kommunen. Det ställer förstås ännu högre krav på datacentret och den digitala infrastrukturens funktionalitet.

 

 

Tillgänglighet kräver redundans

Parallellt med att data flyttas hem, så digitaliseras allt fler av kommunens tjänster. Uppskattningsvis använder sig Täby kommun av upp emot 400 olika system för att sköta verksamheten. Parallellt med digitaliseringen ökar också kraven rent generellt på kommunerna att uppfylla olika regulatoriska krav.

Dessutom hade kommunen inför flytten en tydlig målsättning att alla medarbetare i det nya kommunhuset ska kunna sköta sitt arbete hemifrån, där de av säkerhetsmässiga skäl endast når data och dokument virtuellt.

För att tjänster och system ska vara tillgängliga 24/7 byggdes ett redundant datacenter på en annan plats och som tar över om det primära datacentret slås ut.

 

Tillgänglighet är grunden för vårt arbete i kommunen. Därför har vi säkrat upp mot alla olika eventuella scenarion som brand, strömavbrott eller att nätverksinfrastrukturen inte fungerar, fortsätter Roland Kevin.

 


Case tudy Täby Kommun - Coromatiic

Lösningen möjliggjorde investeringsbidrag från MSB

Coromatic har säkrat Täby Kommuns verksamhetskritiska drift med allt i från skalskydd till viktiga kritiska funktioner som UPS-kraft, kyla och kraftmatningar vilket ger en hög säkerhetsnivå som säkerställer att Täby kommuns samhällsviktiga funktioner fungerar.

 

Kravställan som kommunen hade på lösningen utgick bland annat från krav som MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har på kommunal verksamhet. För Täby kommuns del innebar kravuppfyllnaden att de kunde erhålla bidrag från myndigheten för sin investering.

 

För att ytterligare garantera den verksamhetskritiska driften säkrade Coromatic samtliga kontorslokaler med avbrottsfri kraft. På så sätt kan alla IT-baserade system fortsätta att fungera även om strömförsörjningen inte gör det.

 

Återvunnen värme

Täbys nya kommunhus präglas också av ett miljötänk i alla led och datacentrets bidrag till detta är att all värme som alstras av servrarna i datacentret återanvänds för att värma upp kommunhuset.

 

Som kommun vill vi förstås vara en föregångare på miljöområdet. Coromatic föreslog en lösning där värmen från datacentret kunde återvinnas för att värma upp delar av byggnaden. Det ger besparingar både på miljö- och elkontot, säger Roland Kevin.

 

Serviceavtal säkrar driften

Efter färdigställandet av datacentret har Coromatic fått uppdraget att underhålla anläggningarna. Servicenivån är anpassad utifrån Täby kommuns specifika krav på tillgänglighet och typ av anläggning. Skulle en driftsstörning uppstå, oavsett tidpunkt eller dag, så kan Coromatics tekniker snabbt vara på plats för att åtgärda eventuella störningar.

 

Coromatic har en bra kombination av hög servicegrad, ett tydligt miljötänk och en expertis som är viktig att ha med eftersom vi hela tiden utvecklar verksamheten inom det digitala området, avslutar Roland Kevin.

 

Case tudy Täby Kommun - Coromatiic

 

Om Täby kommun

Täby kommun norr om Stockholm, är en kommun i kraftig tillväxt med cirka 70 000 invånare. I dag arbetar 2000 personer inom kommunens verksamheter och förvaltning, varav cirka 25 personer ansvarar för drift, underhåll och utveckling av IT.