Wexnet

Helt grönt datacenter

När kommun, landsting och näringsliv i Växjö gick ihop för att skapa en gemensam datacenterlösning blev resultatet grönt och redundant från topp till tå. En lösning som går hand i hand med Coromatics vision om att alltid ta tillvara på de resurser som finns och att hitta kreativa lösningar för att skapa en hållbar utveckling inom branschen.

 

Flera behov – en lösning

De initiala diskussionerna om en gemensam lösning startade redan år 2008, när Coromatic förde diskussioner med ett flertal enskilda aktörer i Växjö. Då föddes en idé – varför inte skapa en sammanslagen lösning som är lika säker som den är energi- och kostnadseffektiv?

 

Ett samarbete mellan kommun, landsting och privat sektor. Idén rosades, men de första diskussionerna sprack dock snart då de olika parternas behov såg för olika ut. Trots det kunde varken Coromatic eller de förhandlande parterna helt släppa idén om att slå sig samman i bygget, varför nya diskussioner inleddes.

 

Case study Wexnet - Coromatic

 

Efter individuella anpassningar av de enskilda behoven kom man till insikt om att särskilt två specifika behov stod i centrum för alla inblandade parter; säkerhet genom redundans och välutnyttjade klimatresurser. Så togs beslutet om ett nytt klimatsmart datacenter i Wexnets (Växjö Energis stadsnätsverksamhet) regi, tillsammans med byggpartnerna Växjö kommun och landstinget Kronoberg samt företaget Visma som kommer att hyra in sig i det färdigbyggda datacentret.

Genom att parterna delar på infrastrukturkostnader, reservkraft, kylning samt byggnation blir projektet billigare än att bygga på egen hand för samtliga parter. Det första spadtaget togs i mars 2011 och datacentret stod inflyttningsklart ett år senare. Centret är byggt som ett rum i rummet; en grå byggnad med en tung bankvalvsdörr och hermetisk tillslutning.

 

Flera nyanser av grönt

Att projektet genomfördes på ett så miljömässigt sätt som möjligt var alltså högt prioriterat från första planeringsdag, inte minst för att leva upp till visionen om Växjö som ”Sveriges grönaste stad”.

 

— Miljön är vår framtid, därför bestämde vi oss tidigt för att bygga grönt – hela vägen. Coromatic har nu hjälpt oss med lösningar som bevisar att man kan lyckas med att både vara klimatsmart och säkerhetssmart, säger Lars Wihlborg, driftchef på Wexnet. De gröna lösningarna innefattar bland annat användandet av returvatten från stadens fjärrkyla för kylning av datacentret. Man drar då nytta av det returvatten från Växjö Energis fjärrkyleanläggning som tidigare använts för att kyla ner bland annat landstingets sjukhus.

 

Grön datorhall - Wexnet - Coromatic

 

Överskottsvärmen som datacentret producerar kommer, tillsammans med energi ifrån solcellspaneler, att bidra till att hålla fotbollsplaner snöfria under vinterhalvåret. På så sätt kommer hela Växjö att dra nytta av den nya datorhallslösningen.

— Att hitta kreativa lösningar för att skapa en hållbar utveckling i branschen och att ta tillvara på de resurser som redan finns är ett tydligt mål för Coromatic, säger Thomas Wunger Landschef Coromatic Sverige.

 

Invigning

Coromatic började skissa och projektera arbetet i februari 2011, sedan dess har det gått fort. I slutet av september 2011 fanns underlaget klart och ganska precis ett år senare, i oktober 2012, stod datacentret klart för besiktning. Datacentret godkändes och sattes i drift inför den officiella invigningen den 23 oktober 2012.

 

Bygger för framtiden

Det gröna datacentret i Växjö är den första av sitt slag, samma tekniska lösning har aldrig tidigare använts i ett projekt även om Coromatic skapat liknande principer tidigare.Coromatic ser redan idag ett stort intresse från flera andra aktörer.

Wexnetprojektet är dessutom innovativt även avseende samarbetsformen. Även om själva samverkansmodellen mellan privat sektor, kommun och landsting till en början kan verka komplicerad så har det nu bevisats lönsamt, både med kostnads-, effektivitets- och miljömått mätt.

 

Vad uppskattade du mest under projektet?

— Att jag kunde lämna över ansvaret till Coromatic. Även om vi var delaktiga i processen så skötte projektledaren alla kontakter med bygget och underleverantörerna. Det var skönt att köpa en färdig produkt, ett komplett serverrum inklusive projektledning.

 

— Utöver de innovativa lösningarna för att skapa en hög energieffektivitet har man lyckats upprätta ett unikt samarbete och samfinansiering mellan en mängd olika aktörer. Det känns fantastiskt att gå i bräschen för ett ställningstagande om att grönt inte behöver vara varken dyrt eller krångligt och att de flesta samarbetsformer är möjliga, säger Thomas Wunger, Landschef Coromatic Sverige.

 

Coromatic driftsäkrar Wexnethallen

Strax innan invigningen av Wexnethallen stod det klart att Coromatic även tilldelas ansvaret för driftsäkerheten av det nya centret, ett avtal som säkerställer att den fortsätter att hålla samma kvalitet som själva byggnationen har gjort.

 

Driftsäkerhetsavtalet innefattar förebyggande underhåll, förebyggande service, tillgång till all teknisk utrustning samt löpande kontroll av denna, tillgång till specialisttekniker inom respektive område samt en larmanläggning som gör att specialisterna snabbt är på plats om något skulle inträffa.