Mathias Lindqvist – certifierad energikartläggare

Nu finns det energikartläggare som har certifierats i Sverige och en av dom är Mathias Lindqvist, Energiexpert Coromatic. Certifieringen av energikartläggare säkerställer att kompetenskraven för att genomföra energikartläggning enligt energikartläggningslagen är uppfyllda.

Enligt lagen om energikartläggning har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Om företag inte har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem behöver en certifierad energikartläggare anlitas för att genomföra energikartläggningen enligt lagens krav.