Nordnet väljer Coromatic för all verksamhetskritisk infrastruktur

Coromatic, den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k Critical Facilities Solutions, meddelar idag att nätbanken Nordnet valt företaget för att säkra driften.

Flytt av nordiskt huvudkontor

Nordnet, som kommer att flytta sitt nordiska huvudkontor till ett helt nytt kontor i Tullhuset i Stockholm, har anlitat Coromatic för att designa och installera all verksamhetskritisk infrastruktur som el, datakommunikation och mobiltäckning i byggnaden. Kontoret byggs om för att möta de högt ställda krav på tillgänglighet och design som Nordnet har. Totalt kommer ca 400 personer att arbeta från det nya kontoret.


Coromatic press image Nordnet

– Hela vår affär är digitaliserad så därför är det helt avgörande för vår verksamhet att alla viktiga funktioner på kontoret fungerar utan avbrott. För att möta dessa krav var det därför viktigt att få in en erfaren partner tidigt i designprocessen av det nya huvudkontoret, säger Mikael Lindblom, inköps och fastighetschef på Nordnet.

Nordnet har anlitat Coromatic redan i planeringsstadiet av det nya kontoret. Coromatics uppdrag består i att genomföra en behovsanalys och sedan arbeta nära både Nordnet och byggherren för att dimensioner och bygga infrastrukturen till el, datakommunikation och mobiltäckning i byggnaden. Dessutom är det Coromatics ansvar att designa och bygga en reservkraftslöning för att Nordnet ska kunna driva sin verksamhet även i samband med ett strömavbrott.

– Vårt kommande kontor, Gamla Tullhuset, är en gammal byggnad som vi nu bygger om till ett supermodernt kontor. I det arbetet stöter vi på en hel del utmaningar och att då ha Coromatic, som kan ta ett helhetsansvar för både design och implementation av dessa kritiska funktioner, känns mycket tryggt, säger Mikael Lindblom.

Coromatic har lång erfarenhet

Coromatic har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att säkerställa att företag kan driva sina kontor utan avbrott. Bland annat har Coromatic hjälpt både Swedbank och SEB när dessa flyttat till nya kontor.

– Vi är stolta över att vi fått förtroendet av Nordnet att säkerställa att de kan driva sin affär utan avbrott, säger Thomas Wunger, Head of Data Center Solutions Coromatic Group. I vårt tjänstesamhälle är det helt avgörande att kontoret alltid är uppkopplat för att verksamheten ska fungera.

Nordnet ska flytta in i det nya huvudkontoret under kvartal ett, 2018.

För mer information, kontakta
Thomas Wunger, Head of Data Center Solutions, Coromatic Group
Tel: 073-317 38 02
thomas.wunger@coromatic.se

Mikael Lindblom, Purchase & Facilities Manager, Nordnet
+46 730 22 41 16
mikael.Lindblom@nordnet.se


Om Nordnet
Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden.

Om Coromatic
Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k. Critical Facilities Solutions. Coromatic säkerställer att kundernas verksamhet fungerar utan avbrott genom att säkra tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation. Företaget kan ta ett helhetsansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av Critical Facilities. Kunder är datacenters, sjukhus, industrier, offentliga verksamheter och huvudkontor.

Coromatic har drygt 530 anställda i Norden och har i dagsläget levererat lösningar och tjänster till företag i mer än 50 länder runtom i världen. Coromatic ägs av EQT tillsammans med medarbetarna.