Ny reservkraft till universitetssjukvården i Lund

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur, s.k. Critical Facilities Solutions, meddelar idag att fastighetsförvaltaren Regionservice på uppdrag av Skånes Universitetssjukhus, en del av Region Skåne, har valt Coromatic som sin partner för att bygga och säkra kraftförsörjningen. Uppdraget, som är en totalentreprenad, innebär att Coromatic ska bygga en helt ny reservkraftsanläggning. Reservkraftsanläggningen är en av de största som nu byggs i Sverige och det totala ordervärdet är 127 miljoner kronor.


Lunds universitetssjukhus

Tillgodose sjukhusområdets nuvarande och framtida elförsörjning

Bakgrunden är att tillgodose sjukhusområdets nuvarande och framtida elförsörjning avseende driftsäkerhet och tillgänglig effekt. Reservkraften ska klara att försörja sjukvården i Lund med minst 9 megawatt vid elavbrott. Arbetet med den nya reservkraftsanläggningen ska ske utan avbrott för den pågående vårdverksamheten.

Uppdraget består i att bygga en helt ny reservkraftsanläggning och en ny byggnad för denna som kommer ligga i anslutning till sjukhuset. Den totala effekten anläggningen byggs för är 12 Megawatt. Inom ramen för totalentreprenaden kommer Coromatic att bygga två nya inkommande nätstationer med elanslutningar, ställverk samt lägga nya kraftkablar för distribution till sjukhuset.

För att säkra ständig tillgänglighet byggs anläggningen helt redundant och en automatisering av eldistributionen införs. Dessutom kommer man installera 6 stycken helt nya reservaggregat i det fall strömförsörjningen ligger nere, även dessa byggs för att klara av 12 Megawatt. Coromatic ansvarar för hela processen, från projektering och design till markarbeten, byggnation och installation.

— Vi är glada att vi fått förnyat förtroende av Region Skåne, säger Thomas Wunger, landschef Sverige, på Coromatic. Ingenstans är kraftförsörjningen en så central funktionalitet som inom sjukvården.

En nyckelfärdig reservkraftsanläggning ska lämnas över till fastighetsförvaltaren Regionservice den 1 juni 2017. Sedan tidigare har Coromatic genomfört projekt som rör verksamhetskritisk infrastruktur för Helsingborgs lasarett och Hässleholms sjukhus, som även de ingår i Region Skåne.

För mer information, kontakta
Thomas Wunger, landschef Sverige, Coromatic
Tel: 073-317 38 02
thomas.wunger@coromatic.se

 

Om Coromatic
Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k. Critical Facilities Solutions. Coromatic säkerställer att kundernas verksamhet fungerar utan avbrott genom att säkra tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation. Företaget kan ta ett helhetsansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av Critical Facilities. Kunder är datacenters, sjukhus, industrier, offentliga verksamheter och huvudkontor.

Coromatic har drygt 550 anställda i Norden och har i dagsläget levererat lösningar och tjänster till företag i mer än 50 länder runtom i världen. Coromatic ägs av EQT tillsammans med medarbetarna.