Nyhetsbrev februari om stora risker med verksamhetsavbrott men ledningen prioriterar inte frågan

I Coromatics nyhetsbrev för februari 2017 kan du bland annat läsa om stora risk med verksamhetsavbrott men ledningen prioriterar inte frågan, Coromatic bygger klimatsmart för Göteborg Energi, Coromatic säkrar data- och kommunikationsnätverken på den gigantiska forskningsanläggningen ESS, Coromatics visselblåsartjänst ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande, ett ”early warning system” för att minska risker, information om våra kommande event.