Pressmeddelande: AirSon ansluter till Coromatic

Energi- och installationsteknikbolaget AirSon ansluter till Coromatic – samverkan ska driva gemensam tillväxt

 

Coromatic, en del av E.ON och den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, meddelar idag att E.ON-ägda AirSon, ansluter till Coromatic. De båda bolagen kompletterar varandras affär och kan därmed leverera ett bredare och ännu bättre erbjudande för produktionssäkra och verksamhetskritiska miljöer till kunder inom en rad olika branscher.

 

AirSon kommer att ingå i Coromaticgruppen som ett eget bolag där tanken är att de båda företagen gemensamt ska kunna växa sina respektive verksamheter genom en ökad samverkan på marknaden. På en övergripande nivå riktar sig både AirSon och Coromatic till delvis samma typ av kundsegment, där målsättningen nu är att lösa en större del av kundernas behov och därmed bredda affären.

 

AirSons djupa kompetens inom renrum och kontrollerade produktionsmiljöer kommer att bli ett viktigt tillskott i Coromatics leverans. På samma sätt kommer Coromatics lösningar för reservkraft och bolagets stora nordiska serviceorganisation, bidra till att AirSon blir en starkare strategisk partner när det kommer till effektiva och pålitliga produktionsmiljöer samt innebära en möjlighet att nå ut på de marknader i Norden där Coromatic verkar.

 

­– Våra bolag kompletterar varandra perfekt, både avseende tjänsteerbjudande och målmarknad. Genom att hjälpa kunderna med spetskompetens i allt från design och projektering till installation och service, skapar vi kundvärde som bidrar till att säkra kundernas verksamhetskritiska infrastruktur och produktionsmiljöer. Det i sin tur skapar tillväxtmöjligheter som är i starkt fokus för både Coromatic och AirSon, säger Peter Neuberg, vd för Coromatic.

 

AirSon har under senaste året växt kraftigt och räknar med att i år dubbla sin omsättning jämfört med 2022. Bolaget med 35 medarbetare har sitt huvudkontor i Ängelholm. Dan Kristensson, vd för AirSon, ser både kund- och tillväxtmöjligheter i ett närmare samarbete med Coromatic:

 

– Vi ser den här förändringen med ökad samverkan som en perfekt möjlighet för en gemensam tillväxtresa. Med en större kostym, bredare erbjudande och en landsomfattande serviceorganisation kommer vi kunna ta oss an större projekt och möta den stora efterfrågan som finns gällande högeffektiva produktionsmiljöer.

 

Om AirSon
AirSon grundades i Sverige 1981 och tillhandahåller entreprenad och rådgivning inom energi, installationsteknik och kontrollerade produktionsmiljöer. Företagets fokus ligger på energikrävande och installationstäta projekt med höga krav och snäva toleranser. Bland företagets kunder finns både svenska och globala aktörer som Oatly, Aimpoint, McNeil AB och Tetra Pak. AirSon är en del av E.ON koncernen.

 

Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

 

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande. Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Coromatic har mer än 600 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5 000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen.

 

Peter Neuberg, VD Coromatic

Peter Neuberg, VD Coromatic

 

Dan Kristensson, VD AirSon

Dan Kristensson, VD AirSon

 

För mer information, kontakta:
Peter Neuberg, VD Coromatic, +46 (0) 73-432 51 18
Dan Kristensson, VD AirSon, + 46 (0) 70-379 65 72